Guide til forældre med hjertebørn

Guiden er til jer, der venter eller allerede er forældre til et barn med hjertesygdom. I Hjerteforeningens Børneklub oplever vi ofte, at kommunikationen med kommunen i forhold til dækning af særlige udgifter forbundet med at have et hjertebarn giver familierne bekymringer. Ofte har vi som forælder intet forhåndskendskab til det kommunale system, paragraffer og sagsgange. Det kan komme bag på mange, hvor mange ressourcer man skal bruge på at kommunikere med kommunale sagsbehandlere. Tid og ressourcer, vi hellere ville have brugt med vores børn.

Vi håber derfor, at denne guide kan give jer et godt overblik over relevante støttemuligheder og ansøgningsproces og dermed også være med til at skabe et bedre og lettere samarbejde med jeres sagsbehandler for at sikre netop den støtte, I har behov for. Som forældre er I med det kendskab, I har til jeres barn og jeres dagligdag, afgørende for at sikre den bedst mulige indsats for jeres barn og jeres familie. Guiden er udarbejdet af Hjerteforeningen med ekstern bistand fra Professionshøjskolen Metropol. En gruppe hjertebørnsforældre fra Børneklubben har også bidraget til udarbejdelsen med deres viden, erfaringer og ideer. Guiden kan også hentes elektronisk på Børneklubbens hjemmeside, hvor eventuelle opdateringer også vil være tilgængelige.

Du kan bestille eller downloade folderen her