Saltpartnerskabet er et partnerskab mellem fødevareindustri, interesseorganisationer og myndigheder, der vil hjælpe med at skrue ned for saltforbruget hos producenterne, i kantiner, på cafeer, restauranter og derhjemme.
Samtidig vil vi oplyse borgerne om fordelene ved at mindske saltindtaget. Målet er at skære 3 gram, det vil sige ca. ½ teskefuld, af den typiske forbrugers daglige saltindtag og ad den vej undgå mindst 1.000 hjerte-kar-dødsfald årligt.

Målsætning for 2014-2018
• Der sker et fald i mænds gennemsnitlige daglige indtag af salt på omkring 1,5 g og et fald i kvinders gennemsnitlige daglige indtag på omkring 1 g salt. Det er dog sandsynligt, at det bliver sværere at reducere saltindtaget jo længere ned i saltindtag de danske forbrugere kommer, hvorfor det kan blive nødvendigt at justere målsætningen. Den overordnede sigtelinje er således, at kvinder i 2018 har et gennemsnitlig saltindtag på 5 g dagligt og mænd et saltindtag på 7 g dagligt. Dette svarer til reduktion i kvinder og mænds gennemsnitlige saltindtag på ca. 3 g pr. dag.

For at nå de overordnede mål arbejdes der i Saltpartnerskabet systematisk med følgende 7 områder:
1. Reduktion af saltindholdet i færdigpakkede fødevarer
2. Oplysning til borgerne om salt og sundhed
3. Oplysning til mad- og sundhedsprofessionelle
4. Mærkning af fødevarernes indhold af salt, herunder Nøglehulsmærkning
5. Reduktion af saltindholdet i kantinemad og i udespisningsbranchen generelt
6. Monitorering af indsatsen
7. Deltagelse i EU´s fortsatte drøftelser om reformulering af produkternes saltindhold.

Hjerteforeningens repræsentant er Simon Rask, som kan kontaktes på srask@hjerteforeningen.dk