Vi har samlet en række oplysninger og ofte stillede spørgsmål om hjertestartere

 

Apps til din smartphone

Der findes forskellige apps til din telefon om førstehjælp og hjertestartere.

Vi anbefaler:

Trygfonden Hjertestart

Trygfonden har udviklet en app, der kan vise vej til de ca. 18.000 hjertestartere, som er registreret på hjertestarter.dk.
Trygfonden Hjertestart findes i en iPhone- og Android-version. Applikationen giver en mobil mulighed for at orientere sig om, hvor den nærmeste hjertestarter er placeret.
I en akut situation skal man dog aldrig begynde at lede efter hjertestartere på mobilen, men i stedet ringe 1-1-2.

112 App. Geodatastyrelsen

Giver automatisk alarmcentralen besked om din position, når du laver et alarmopkald.

Du kan downloade begge applikationer gratis i App-store eller på Google Play.

 

 

 

Batterier

Der er meget stor forskel på batteritype og udgifter til batterier til hjertestartere. Vi anbefaler, at du tager højde for dette, når du vælger hjertestarter.
Batterierne skal udskiftes ca. hvert 5. år. Når batterierne er ved at være flade, alarmerer hjertestarteren med en alarmlyd.

OBS: Hjertestarteren kan godt anvendes, selvom hjertestarteren alarmerer for batteriskift. Vi anbefaler, at batterierne skiftes efter brug ved hjertestop.

Børn og hjertestarter

Hjertestartere kan benyttes til børn. Hjertestarteren registrerer kropsvægten, og stødvolumen indstilles automatisk til dette. Til nogle hjertestartere forhandles børneelektroder. Hvis man ikke har børneelektroder kan voksenelektroder benyttes, men vær opmærksom på at børneelektroder ikke kan benyttes til voksne.

Donation af hjertestartere

Hjerteforeningen er en patientforening og ikke støttet af offentlige midler.
Hjerteforeningen har ikke muligheden for at donere hjertestartere.

Elektroder/Pads

Mange hjertestartere kræver udskiftning af elektroder hvert 2. år. Efter brug skal elektroderne udskiftes.
De fleste regioner refunderer udgiften til anskaffelse af nye elektroder, hvis hjertestarteren er anvendt efter henvisning fra vagtcentralen.

Kursus i brug af hjertestarter og livreddende førstehjælp

Selvom hjertestartere er meget instruktive, og der ikke kræves kursus i brug af hjertestartere, anbefaler Hjerteforeningen, at man ved køb af hjertestarter tilkøber et kursus i livreddende førstehjælp og oplæring i brug af hjertestarteren. Du kan finde udbydere af kurser på Dansk råd for Genoplivnings hjemmeside.

 

Hjerteredder- og introduktionskurser i genoplivning

Hjerteforeningen tilbyder gratis 30 minutters introkurser i hjertelungeredning og brug af hjertestarter. Læse mere og tilmeld dig på vores hjemmeside Giv Liv.

Hvis du vil lære mere anbefales at gennemføre et 4 timers kursus.

 

Mere om hjertestartere

Placering af hjertestarteren

Hjerteforeningen følger sundhedsstyrelsen anbefalinger for placering af hjertestartere:

Se rapporten: Hjertestartere placeret udenfor sygehus

Det anbefales, at hjertestarterne er tilgængelige 24 timer i døgnet og derfor hænger på offentlige tilgængelige steder og er let tilgængelige for alle uden brug af koder og nøgler.

Valg af hjertestartere

Vi anbefaler ved valg af hjertestartere, at der vælges hjertestartere ud fra:

  • Kvalitet og robusthed
  • Hvor hjertestarteren skal placeres
  • Vedligeholdelsesomkostninger i forhold til batterier og elektroder
  • Omkostninger i forhold til serviceeftersyn og opdatering
  • Om der i prisen medfølger taske/ophæng og ekstra elektroder
  • Kursus i forbindelse med køb af hjertestartere
  • Pris

Registrering af Hjertestartere

Alle opfordres til at få deres hjertestarter registreret på netværket www.hjertestarter.dk

På netværket kan du se, hvor de hjertestartere, der er registreret, er placeret.
Når alarmcentralen får et opkald om et hjertestop, oplyser alarmcentralen, hvor den nærmeste hjertestarter er placeret.

Hvis du kender til en hjertestarter som ikke er registreret, så kontakt ejeren og opfordre vedkommende til at den registreres.

Efter brug af hjertestarteren

Ambulancefolkene tager hjertestarteren med på alarmcentralen for at aflæse data fra hjertestarteren. De er ansvarlige for, at hjertestarteren bliver leveret tilbage.

Skabe til hjertestartere

Hjerteforeningen anbefaler, at alle hjertestartere er tilgængelige hele døgnet. Da hjertestarteren ikke tåler frost, skal hjertestarteren udendørs placeres i et opvarmet skab. Skabe kan købes hos mange af forhandlere der sælger hjertestarter. Et skab koster mellem 5000 -10.000 kr. Hjerteforeningen fraråder koder på skabe, da hjertestarteren skal være så let tilgængelig som mulig. Desuden er det heldigvis meget begrænset, hvad der bliver foretaget af tyveri og hærværk på hjertestartere.

Software og opdatering

Der kommer nye guidelines/retningslinjer vedrørende livreddende førstehjælp hvert 5. år. (Aktuel guidelines 2015).
Dette kan medføre, at softwaren i hjertestarteren skal opdateres. Afhængig af om du har en serviceaftale med det firma du har købt hjertestarteren af, vil du enten blive kontaktet eller selv kontakte firmet i forhold til opdatering.
Der kan være forskel på udgiften i forhold til opdateringen fra de forskellige forhandlere.
Vær opmærksom på dette ved anskaffelse af en hjertestarter.

Vedligeholdelse/Serviceaftale

Det kan være en god ide, at lave en serviceaftale med hjertestarterleverandør i forhold til kontrol af hjertestarter, samt udskiftning af elektroder/pads og batterier.
Der anbefales endvidere en ansvarlig person for hjertestarteren som jævnligt kontrollerer hjertestarteren.

Hjertestartere i hjemmet

Det er muligt for såvel private, som virksomheder og foreninger at anskaffe sig en hjertestarter.
På nuværende tidspunkt hverken frarådes eller tilrådes køb af hjertestartere til private hjem.

Placering af hjertestartere i boligområder anbefales, da mange hjertestop sker i hjemmet, naturligvis så de er tilgængelige 24/7.

Vi kan anbefale pårørende til hjertesyge – og alle andre – et kursus i livreddende førstehjælp.

 

Kontakter i Hjerteforeningen

Kontaktperson vedrørende førstehjælp:
Rådgivningsleder og sygeplejerske Hanne Balle
hballe@hjerteforeningen.dk, Tlf. 70 25 00 00 eller mobil: 51 53 60 53