Hjerteforeningen har gode erfaringer med at samarbejde med kommuner om at skabe stabile og motiverende tilbud til borgerne. Vores hensigt er at forankre madværkstederne lokalt i et gensidigt givende samarbejde med kommunen. Projektet har potentiale til at løfte kommunernes dagsorden inden for en række områder samtidig med, at kommuner kan stille ressourcer til rådighed som eksempelvis kontakt til skoleelever, lokaler, undervisere, økonomi, nye frivillige kræfter og rekruttering af deltagere fra deres målgrupper.

De frivillige arrangører af madværkstederne opfordres til at søge samarbejde med relevante lokale foreninger og organisationer, hvis medlemmer falder inden for projektets målgruppe. Projektet ønsker både at opdyrke nye samarbejdsrelationer og bygge videre på eksisterende.

Kontakt projektleder Maria Spliid på marias@hjerteforeningen.dk og hør nærmere.