Rapporten ”Danske erhvervsskolers sundhedsfremmende indsatser og implementeringskapacitet” er udarbejdet af Steno Diabetes Center Copenhagen for Hjerteforeningen, med økonomisk støtte fra Sundheds- og Ældreministeriets Aktivitetspulje, og beskriver erhvervsskolernes arbejde med elevernes sundhed. Resultaterne bygger på i alt 570 besvarelser foretaget i foråret 2017 af den øverste ledelse, mellemledere og undervisere på 72 ud af de 87 danske erhvervsskoler.

Rapporten viser, at de danske erhvervsskoler allerede har indført en lang række sundhedsfremmende tiltag, og at skolerne specielt anser mental sundhed og trivsel som vigtigt i forhold til fx at understøtte elevernes motivation og læring, samt i forhold til at fastholde eleverne i uddannelse.

Der er dog sundhedsfremmende områder, så som mad og måltider, samt tobak og rygning, der kræver en større bevågenhed fra skolernes side, ligesom skolernes implementeringskapacitet i forhold til sundhedsfremme med fordel kan styrkes på en række områder.

 

Udvalgte resultater fra rapporten:

Stor interesse hos erhvervsskolerne i at arbejde med elevernes sundhed og trivsel

  • 66 pct. af den øverste ledelse, 53 pct. af mellemlederne og 52 pct. af underviserne angiver at skolen i høj grad er en vigtig og medansvarlig aktør i forhold til at forbedre elevernes trivsel og sundhed
  • 75 pct. af underviserne oplyser, at de arbejder med elevernes sundhed og trivsel i undervisningen og knap halvdelen af disse (46 pct.) arbejder med elevernes sundhed og trivsel i undervisningen mindst flere gange om ugen.

Problematisk at mange oplever, at lærere og elever ryger sammen

  • 66 pct. eller 2 ud af 3 af underviserne angiver, at elever og ansatte ofte ryger samme sted. 68 pct. af underviserne angiver også, at ansatte der ryger ofte er synlige for eleverne
  • 63 pct. af underviserne angiver, at rygning anses som et socialt vigtigt samlingspunkt for eleverne.

Behov for ekstra opmærksomhed for at sikre de 45 min. motion for alle elever på grundforløb

  • Otte procent af underviserne mener, at skolerne lever op til kravet om 45 minutters daglig motion til alle elever på grundforløbet. Skolelederne er mere optimistiske, men det er stadig kun hver fjerde skoleleder, der vurderer, at skolen i dag lever op til kravet om 45 min motion om dagen.

Læs rapporten her