Projektet ”Sundere erhvervsskoler – et pilotprojekt i Holstebro Kommune”, foregik på erhvervsskolen UCH (Uddannelsescenter Holstebro) i skoleåret 2014/2015

Det fulgte knap 100 grundskoleelever, overvejende unge mænd, på Auto og Transport/Logistik sporene, hvor formålet var at udvikle en effektiv metode til sundhedsfremme, der kunne inspirere også andre erhvervsskoler. Projektet blev støttet af midler fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse.

I løbet af projektperioden blev der igangsat en række kost-, rygning- og motionsaktiviteter for eleverne og målt på om elevernes sundhedsvaner blev forbedret.

Læs evalueringsrapporten for Sundere Erhvervsskoler

Partnere i projektaktiviteten:

  • Hjerteforeningens Forebyggelsesafdeling (varetager projektledelse, motionsintervention og kommunikation)
  • Danmarks Lungeforening (bidrager med undervisningsmaterialet ”Liv i lungerne”, inspirationsoplæg om lungesundhed, samt viden og erfaring inden for rygepolitik mm.)
  • Holstebro kommunes Sundhedscenter (deltager med uddannelse af rygestopcoach og vægtstoprådgivning)
  • Aalborg Universitet i København v. Professor Bent Egbjerg, Institut for planlægning (bidrager med nudgingintervention i kantinen samt viden om morgenmadsordning på erhvervsskoler)
  • Lantmännen Unibake (sponsorerer sundt fuldkornsmorgenbrød)
  • Arla (sponsorerer tilbehør til fuldkornsmorgenbrød)
  • 3F Lokalafdeling (tilfører erfaring og viden om ulighed i sundhed og projektets målgruppe samt bidrager med kontakt til arbejdsgivere/praktiksteder)
  • UCH projektet er støttet af Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse via “Partnerskabspuljen”.