Med dette idékatalog ønsker Hjerteforeningen at inspirere de mange sygehuse og kommuner, som hver dag forsøger at inkludere deres mest sårbare borgere i hjerterehabiliteringen.

I dag ved vi, at deltagelse i hjerterehabilitering reducerer dødeligheden, men også at der er betydelige sociale forskelle i, hvem der tilbydes og deltager i tilbuddene. Derfor er det vigtigt, at sundhedsvæsenet i langt højere grad end i dag kan rumme de mange patienter, som har sværest ved at følge et standardprogram. Det kræver, at både sygehuse og kommuner organiserer og indretter sin hjerterehabilitering på en ny måde.

Heldigvis oplever vi i Hjerteforeningen en stigende interesse for området. Vi møder dog også uklarheder i forhold til at vide, hvem de sårbare er, at have overblik over egnede tilbud og indsigt i, hvad det kræver af personalet og organiseringen at praktisere.

Til inspiration præsenterer kataloget derfor tre gode bud på socialdifferentieret hjerterehabilitering. To af dem finder sted i kommuner, mens det tredje foregår tværsektorielt. Ens for dem alle er, at de understøtter centrale læringspunkter fra rapporten ”Socialdifferentieret hjerterehabilitering. Sundhedsprofessionelle og patienters perspektiver”, som er udgivet af Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet, på vegne af Hjerteforeningen.

Download hele rapporten og alle læringspunkterne her
Se også videoer under hver case

God læselyst – og held og lykke med den socialdifferentierede hjerterehabilitering.

Morten Ørsted-Rasmussen
Forebyggelseschef, Hjerteforeningen