”Det er vores håb at de 2 præparater kan bedre overlevelse og livskvalitet hos hjertesvigtspatienter” siger Overlæge og professor Finn Gustafsson.

Finn Gustafsson er en af initiativtagerne bag DANHEART og ansat på Rigshospitalets Hjertemedicinske afdeling, hvor hjertesvigtspatienter lige nu bliver inkluderet i DANHEART studiet.

”Hjertesvigt er en sygdom som medfører mange indlæggelser og desværre også en forkortet livslængde – og det på trods af, at vi de sidste 20 år har fået mange nye behandlinger, som har kunnet hjælpe patienterne – men vi skal gøre det endnu bedre” siger Finn Gustafsson.  ’I DANHEART studiet afprøver vi 2 præparater, som vi tror kan hjælpe hjertesvigtspatienterne’.

DANHEART er blevet til ved et unikt samarbejde mellem de danske hjerteafdelinger og gjort mulig med støtte fra Hjerteforeningen og flere forskningsfonde.

Hvis du har hjertesvigt og ønsker at vide mere om mulighederne for at deltage i studiet, så klik her