Opdateret 14. april kl. 8.

Børnekardiologerne på hospitalerne i Aalborg, Skejby, Odense og på Rigshospitalet har lavet følgende udmelding den 14. april, hvilken Hjerteforeningen bakker op om.

“Erfaringer fra hele verden tyder på, at børn har mildere sygdom ved COVID19. Meldinger fra børnekardiologer er endda, at selv børn med alvorlig hjertesygdom ikke bliver alvorligt syge af COVID19. Det er naturligvis meget betryggende at høre for alle forældre til hjertesyge børn.

På trods af den lave risiko for hjertesyge børn har Sundhedsstyrelsen valgt at anlægge en forsigtighedsbetragtning for visse patientgrupper. Der er således en lille gruppe af hjertesyge børn vi fortsat betegner ”i særlig risiko”. Langt de fleste hjertesyge børn tilhører ikke denne gruppe, men har lav risiko for alvorlig sygdom ved COVID19. Den generelle vejledning fra Sundhedsstyrelsen, om at ”Patienter med hjertekarsygdom” hører til gruppen ”særlig risiko”, gælder altså ikke for børn.

De få børn, som vi fortsat mener tilhører gruppen ”i særlig risiko”, har en af følgende tilstande:

  • Patienter med et-kammerhjerter
  • Hjertesvigt i en grad der nødvendiggør behandling med vanddrivende medicin og/eller ACE-hæmmer (Captopril, Enalapril, Ramipril)
  • Forhøjet blodtryk i lungekredsløbet (pulmonal hypertension)
  • Hjertetransplanterede
  • Børn med nedsat iltindhold i blodet
  • Børn 6 uger efter hjerteoperation
  • Børn med shunts fra hovedpulsåren til lungepulsåren

Det er vigtigt igen at understrege, at selv børn med ovenstående tilstande, forventes at klare coronavirusinfektion uden alvorlig sygdom.

Sundhedsstyrelsen og Undervisningsministeriet laver løbende vejledninger til, hvordan man som patient og forældre til børn med hjertesygdom skal forholde sig. Det gælder også om hvornår ens barn kan starte i institution eller skole.

På nuværende tidspunkt (13.04.2020) gælder det således, at alle børn, der før coronaepidemien kunne gå i skole og passes i daginstitution, også på nuværende tidspunkt kan komme i skole eller være i vuggestue/børnehave. Det gælder altså også børn som hører til gruppen af børn ”i særlig risiko”.

Du kan læse uddybende materiale fra Sundhedsstyrelsen her.

Vi gør vores yderste for at vores lægelige vejledning altid er i overensstemmelse med Sundhedsstyrelsens vejledning.  Sundhedsstyrelsen ændrer i takt med udviklingen vejledning. Det er derfor vigtigt at du løbende holder dig orienteret bl.a. her.