Her kan du finde svar på spørgsmål, du måske har, om Hjerteforeningens brugerpanel.

Er min besvarelse anonym?

  • Dine besvarelser bliver ikke brugt i identificerbar form, men for at undgå at stille dig de samme spørgsmål igen og igen, kæder vi dine besvarelser sammen med din e-mailadresse.
  • Vi registrerer ikke deltagernes navn, adresse, personnummer, telefonnummer osv., og kan derfor heller ikke identificere de enkelte deltagere eller koble en given besvarelse med en navngiven person.
  • Vi registrerer kun generelle data som køn, aldersgruppe, diagnose og region. Det giver os mulighed for at sende spørgsmål ud til undergrupper af panelet, f.eks. alle deltagere bosat i Region Midtjylland eller alle pårørende.
  • Alle baggrundsoplysninger bliver opbevaret under sikre forhold i Hjerteforeningen. Alle personoplysninger slettes hvert andet år, parallelt med at vi etablerer et ny brugerpanel til afløsning af det gamle. Paneldeltagerne vil – inden sletningen af data – få en mail med en invitation til at melde sig til brugerpanelet for de kommende to år.

Hvorfor kan man ikke skrive kommentarer eller svare uddybende på spørgsmålene?

  • Brugerpanelet er dannet for at give Hjerteforeningen en nem og hurtig adgang til input fra en stor gruppe hjerte-kar-patienter og pårørende. Det er en meget ressourcekrævende opgave, hvis der også skal indsamles og svares på kommentarer, spørgsmål og mails fra panelets deltagere.
  • Hvis du har brug for rådgivning eller støtte, har du altid mulighed for at kontakte Hjerteforeningens rådgivning på telefon 70 25 00 00 eller mail hjertelinjen@hjerteforeningen.dk.
  • Har du spørgsmål om brugerpanelet kan du skrive til os på brugerpanel@hjerteforeningen.dk.

Deltag i Hjerteforeningens brugerpanel her

Læs mere om Hjerteforeningens brugerpanel her