Når man er forældre til et hjertebarn, kan der komme udgifter, som belaster budgettet. I denne video fortæller socialrådgiver Lene Nielsen fra Hjerteforeningen om muligheden for at få dækket såkaldt “nødvendige merudgifter”.

 

 

“Nødvendige merudgifter” er kort fortalt omkostninger, som I har, fordi I er forældre til et hjertebarn. Det er ekstra udgifter set i forhold til, hvad der er almindeligt i en børnefamilie. Det kan for eksempel være udgifter til medicin, aflastning i hjemmet eller overnatning, når barnet er indlagt.

 

Læs om reglerne for at få dækket nødvendige merudgifter i Servicelovens § 41

 

Læs om muligheder for rådgivning, vejledning, støtte og kompensation, når I har et hjertebarn i Hjerteforeningens publikation ”Ret, pligt og muligheder. Guide til forældre med hjertebørn”

 

Husk, at forældre kan tage en gratis bisidder med til møder hos kommunen, i daginstitutionen, i skolen eller på hospitalet. En bisidder kan støtte jer i at få sagt og spurgt ind til de vigtige ting og være ekstra ører under mødet.

Læs her, hvordan I kan få en frivillig bisidder med fra Hjerteforeningen