Forside > NEJ TAK til genoplivning? Her er, hvad du skal vide
Genoplivning

NEJ TAK til genoplivning? Her er, hvad du skal vide

Hvad er dine rettigheder, hvis du ikke ønsker genoplivning ved hjertestop? Hvornår og hvordan kan du sige fra? Og hvad er de etiske overvejelser bag det nye forslag, som skal give alle over 60 år mulighed for at sige NEJ TAK til genoplivning? Hjerteforeningens eksperter i førstehjælp giver dig svar på dine spørgsmål.

Tekst aitingsoe - Dato februar 18, 2022

Kunne du forestille dig at sige NEJ TAK til genoplivning?

Hvis ja, hvad gør du så?

Hvad kan du få af rådgivning om frasigelse af genoplivning?

Og hvilke etiske overvejelser ligger der bag retten til at sige NEJ TAK til genoplivning? 

Er du over 60 år, vil det fremover være muligt med ganske få klik at fravælge genoplivning ved hjertestop. Skulle du herefter blive ramt, vil den tilkaldte akutlæge ikke forsøge at få dit hjerte i gang igen.

Sådan lyder forslaget i hvert fald i et notat fra Sundhedsministeriet. Det er sendt til ordførerne fra de politiske partier, som var med i aftalen ”Det gode ældreliv” fra 2020.

Hvorfor vælge genoplivning fra?

Det kan være svært at forestille sig at fravælge genoplivning, hvis man er sund og rask og i nærheden af de 60+. Men der kan være mange forskellige grunde til ikke at ønske livsforlængende behandling og genoplivning.

Med det nye forslag fra Sundhedsministeriet vil det sandsynligvis blive muligt at vælge genoplivning fra for personer, der er fyldt 60 år.

– Forslaget er ikke tænkt i forhold til raske og rørige mennesker. Det er altså ikke hensigten, at alle på 60 år og derover skal tage stilling til genoplivning eller ej, siger hjertelæge og forskningschef i Hjerteforeningen Gunnar Gislason.

Der kan dog være gode grunde til at have et ønske om ikke at blive genoplivet ved hjertestop.

– Det nye forslag er møntet på svækkede, syge og meget gamle mennesker i situationer, hvor der ikke længere er fremtidsudsigter efter genoplivning. Hvis du er syg i en sådan grad, at du selv vurderer, at dit liv ikke længere giver mening for dig – at der ingen livskvalitet er tilbage, siger Gunnar Gislason.

Fravalg på oplyst grundlag

Personer, der siger NEJ TAK til genoplivning, skal være habile, forstået på den måde, at de er i stand til at træffe beslutningen på et oplyst og velovervejet grundlag. Det uddyber både Hjerteforeningens forskningschef og seniorprojektleder og ekspert i førstehjælp Rikke Primdahl.

– Det er vigtigt, at personen er oplyst om sin egen aktuelle helbreds- eller sundhedssituation og perspektiv, og at man altid snakker med sin læge om beslutningen, siger Gunnar Gislason.

– Selvbestemmelse er som udgangspunkt altid godt. Men man skal vide, hvad man frasiger sig, og man skal kende sine muligheder, understreger forskningschefen.

Samtidig skal man ifølge Rikke Primdahl undgå, at beslutningen bliver truffet på grund af fx en depression, ensomhed eller et ønske om ikke at være til besvær for sine omgivelser. Altså af psykosociale årsager, som kan være tidsafgrænsede eller kan løses ved anden form for hjælp og støtte.

– Beslutningen må aldrig bunde i, at personen ikke har overblik over sin egen livs- og helbredssituation, siger Rikke Primdahl og fortsætter:

– Det er samtidig vigtigt, at der eksempelvis ikke er en pårørende, der presser på for at træffe valget eller fravalget.

Det frie valg

Med de nuværende regler omkring fravalg af genoplivning risikerer man, at mennesker bliver genoplivet mod deres ønske – at terminalt syge og svækkede mennesker ikke får en værdig afslutning på livet.

– I bund og grund handler det om en borgers ret til at bestemme over eget liv – og herunder også over egen død, siger Rikke Primdahl.

– Det er jo grundlæggende kun dig selv, der kan foretage denne vurdering, pointerer Rikke Primdahl.

Det er selvfølgelig helt afgørende, at fravalget af genoplivning ikke bliver truffet på et spontant eller “forkert” grundlag, lyder det fra begge eksperter i Hjerteforeningen.

Skal ske i sundhedsvæsenet

Ifølge det forslag, der for nylig er kommet fra Sundhedsministeriet, er det vigtigt, at fravalget står til troende. Man skal altid have mulighed for at fortryde. Derfor er der i forslaget bl.a. lagt op til, at fravalget, som skal ske på Sundhed.dk, først er gældende, en uge efter at man har været inde og krydse af på nettet.

– Det er vigtigt at understrege, at et NEJ TAK til genoplivning kun skal bruges i sundhedsvæsenet. Falder du om på gaden, skal alle borgere være klar til at træde til, så du kan blive genoplivet, siger Rikke Primdahl og tilføjer:

– Derfor bør det altid kun være i regi af sundhedsvæsenet, herunder plejesektoren, man kan vælge genoplivning fra. Det skal fremgå nemt og tydeligt for sundhedspersonalet, om patienten ikke ønsker genoplivning ved hjertestop.

Sådan kan du i dag frasige dig genoplivning

På Hjertelinjen bliver Hjerteforeningens rådgivere løbende spurgt om, hvordan du kan fravælge at blive genoplivet ved hjertestop.

I dag er ikke muligt at vælge genoplivning fra, medmindre du befinder dig i et behandlings- eller sygdomsforløb eller har oprettet et behandlingstestamente.

Reglerne i Danmark er således, at du kan få skrevet ind i din journal, at du ikke ønsker genoplivning, såfremt du bliver syg.

Der også vil være mulighed for registrering på en papirblanket, som du kan sende med posten til Sundhedsdatastyrelsen, såfremt du ikke er online.

Styrelsen vil dermed oprette borgerens ønske om fravalg af forsøg på genoplivning ved hjertestop. Denne oplysning vil – på lige fod, som hvis en borger har registreret sig digitalt på sundhed.dk – blive vist i de sundhedsfaglige it-systemer på tværs af sundhedsvæsenet.

Baggrund

  • Den nye model for fravalg af genoplivningsforsøg forudsætter en ændring af sundhedsloven, som regeringen efter planen vil fremsætte i efteråret 2022.
  • Den nye rettighed vil først kunne træde i kraft, når den tekniske løsning er på plads – sandsynligvis i slutningen af 2024.
  • Med aftalen “Det gode ældreliv” fra 2020 besluttede et flertal bestående af alle Folketingets partier at indføre en lovsikret ret til at fravælge genoplivning ved hjertestop.
  • Valget skulle gælde for borgere, der bor på plejehjem eller har daglig kontakt med pleje- og sundhedssektoren, defineret som visiterede plejeydelser i henhold til servicelovens § 83.
  • En forundersøgelse har ifølge et notat fra Sundhedsministeriet vist en række problemer ved dette kriterie. I stedet foreslår ministeriet en model baseret på et objektivt alderskriterium, hvor habile borgere på 60 år og derover får mulighed for at fravælge genoplivningsforsøg ved hjertestop.
  • Fravalget vil efter modellen træde i kraft, syv dage efter at borgeren har registreret sit fravalg digitalt.

Kilde: Atinget.dk.