Når lægen har vurderet, at du har behov for behandling på et sygehus, kan du selv vælge, hvilket offentligt sygehus eller samarbejdssygehus (privatejet specialsygehus med driftsoverenskomst med regionerne), som du vil behandles på. Du kan få råd og vejledning af den læge, som henviser dig eller hos patientvejlederne.

I visse tilfælde bliver dit valg begrænset

Hvis du har brug for akut behandling, bliver du bragt til nærmeste sygehus. Når den akutte fase er overstået, vil du have mulighed for at vælge at fortsætte behandlingen på et andet offentligt sygehus. Bemærk, at du selv skal betale og arrangere transporten til det sygehus, du vælger. Hvis der tale om, at du skal transporteres liggende, risikerer det at blive dyrt.

  • Hvis du ønsker at blive behandlet på et andet offentligt sygehus end det, du hører til efter din bopælsadresse (bopælsregion er underordnet), kan den ønskede afdeling afvise at modtage dig, hvis de har væsentlig længere ventetid end andre lignende sygehusafdelinger.
  • Hvis du ønsker at blive behandlet på en sygehusafdeling med højt specialiseret niveau og din sygdom ikke kræver behandling på dette niveau, kan den afdeling, som du ønsker, afvise at modtage dig.

Vær opmærksom på:

  • At det frie sygehusvalg gælder både, når du bliver henvist til indlæggelse, ambulant udredning og behandling, til diagnostisk undersøgelse og til genoptræning.
  • At du på ethvert tidspunkt i dit forløb kan gøre brug af din ret til frit at vælge behandlingssted.

Når du benytter det frie sygehusvalg, skal du selv sørge for transporten frem og tilbage til  undersøgelser og behandlinger. Dog kan du få refunderet den del af transportudgifterne, som du havde været berettiget til – med billigst mulige transportmiddel – hvis du havde benyttet det sygehus, som regionen ville have henvist dig til. Se nærmere under ”Transport”.

 

DU KAN LÆSE MERE HER

  • Sundhedsloven, lovbekendtgørelse nr. 1202 af 14. november 2014, § 86
  • Bekendtgørelse om ret til sygehusbehandling mv. nr. 469 af 23.maj 2016, kapitel 4
  • Pjece: ”Når du er henvist til sygehus”, Sundheds- og ældreministeriet.