Behandlingsgaranti ved livstruende hjertesygdomme
Hvis du lider af en livstruende hjertesygdom, gælder der særlige regler for, hvor lang ventetiden må være på undersøgelse og behandling. Hvis sygehuset ikke kan undersøge og behandle dig inden for de maksimale ventetider, skal du have information om det, og sygehuset skal undersøge dine muligheder for en hurtigere undersøgelse og behandling andre steder her i landet eller i udlandet, hvis du ønsker det.

De maksimale ventetider er generelle og ikke et udtryk for, hvor længe den enkelte patient kan tåle at vente. Hvis den behandlende læge vurderer, at din sygdom kræver hurtigere behandling, skal lægen tage initiativ til, at du får et hurtigere tilbud.

Du vil ikke være omfattet af de fastsatte frister, hvis din helbredstilstand gør, at du ikke er klar til at modtage behandling.

Hvem er omfattet?
Inden for hjerteområdet gælder de maksimale ventetider for patienter med iskæmisk hjertesygdom, hvor der er:

 • Påvist venstre hovedstammesygdom (hjertesygdom forårsaget af åreforkalkning i en bestemt kranspulsåre i hjertet).
 • Dokumenteret ustabil angina pectoris (svær form for hjertekramper på grund af forkalkning i hjertets kranspulsårer).
 • Angina pectoris-smerter umiddelbart efter akut myokardieinfarkt (hjertekramper umiddelbart efter blodprop i hjertet).

De maksimale ventetider gælder kun hjertesygdomme, hvor blodgennemstrømning i et eller flere blodkar kan blive genskabt ved et indgreb (revaskulariserende behandling).

Hvilke frister gælder?

 • Indgreb (revaskularisering) på grund af påvist venstre hovedstammesygdom:
  10 kalenderdage fra den dag, hvor patienten har samtykket til behandlingen på baggrund af information fra den behandlende afdeling, og senest 14 kalenderdage
  fra sygehuset har modtaget henvisningen med denne diagnose, stillet ved koronararteriografi, til dato for tilbudt behandling.
 • Indgreb (revaskularisering) for svære hjertekramper på grund af forkalkning i hjertets kranspulsårer: 14 kalenderdage fra patienten har samtykket til behandlingen på bagrund af information fra den behandlende afdeling, til dato for tilbudt behandling og senest i alt 21 kalenderdage fra den dato, hvor sygehuset har modtaget henvisningen efter afsluttet udredning, til tilbudt dato for behandling.
 • Indgreb (revaskularisering) for hjertekramper indenfor 30 dage efter akut myokardieinfarkt (post-AMI-angina): 21 kalenderdage fra den dato, hvor patienten har givet samtykke til behandlingen på baggrund af information fra den behandlende afdeling, til dato for tilbudt behandling og senest i alt 35 kalenderdage til behandling fra sygehuset har modtaget henvisningen efter afsluttet udredning til
  dato for tilbudt behandling.

Bemærk, at fristerne bliver beregnet så dagen, hvor henvisningen bliver modtaget eller dagen, hvor patienten samtykker, fastsættes som dag 0 – uanset hvor tidligt på dagen informationen bliver givet, eller samtykke bliver indentet.

Hvis fristerne ikke kan overholdes
Din hjemregion er ansvarlig for, at du – så vidt det overhovedet er muligt – får et tilbud om behandling inden for de maksimale ventetider.

Sygehusafdelingen skal, inden otte hverdage fra henvisningen er modtaget, oplyse dig om, hvorvidt fristerne kan overholdes.

I nogle tilfælde kan det sygehus, som du er henvist til, ikke tilbyde dig behandling inden for de maksimale ventetider – for eksempel hvis sygehusafdelingen har kapacitetsmæssige vanskeligheder. Sygehuset skal så tilbyde dig en henvisning til et andet offentligt eller privat sygehus i Danmark eller i udlandet inden for de maksimale ventetider.

Hvis sygehuset ikke kan finde et andet offentligt eller privat behandlingssted, skal sygehuset – hvis du ønsker det – kontakte Sundhedsstyrelsen. Sundhedsstyrelsen skal da forsøge at finde et behandlingstilbud i Danmark eller i udlandet inden for de maksimale ventetider.

Hvis det heller ikke er muligt for Sundhedsstyrelsen – og du selv kan finde et behandlingstilbud på et sygehus i Danmark eller i udlandet – kan du blive henvist til dette sygehus, hvis sygehuset kan varetage din behandling på forsvarlig vis. Sundhedsstyrelsen skal derfor først godkende henvisningen.

Hvis du bliver tilbudt behandling på et udenlandsk sygehus, er det din hjemregion som tilrettelægger behandlingen i udlandet. Regionen kontakter det udenlandske sygehus, videregiver relevante journaloplysninger og sørger for din transport, dit ophold og eventuel ledsagers medrejse, tolkning mv. Når du er henvist efter disse regler, betaler din hjemregion udgifter til behandling, transport og nødvendigt ophold for dig og evt. ledsager.

Bemærk
Hvis du af private årsager har sagt nej til en tilbudt behandlingsdato, har sygehuset ikke pligt til at give dig et nyt behandlingstilbud inden for den maksimale ventetid. Sygehuset skal dog tilbyde dig en ny behandlingsdato hurtigst muligt.

Du er også omfattet af reglerne om ret til hurtig udredning, almindeligt og udvidet frit sygehusvalg, selvom du har en sygdom, der er omfattet af reglerne om maksimale ventetider.

Nogle patienter ønsker ikke at flytte behandlingssted, men ønsker måske at afkorte ventetiden ved at få foretaget en undersøgelse – for eksempel en skanning på et aftalesygehus. I nogle tilfælde kan du komme hurtigere i behandling for din hjertesygdom, hvis du benytter det udvidede frie sygehusvalg. Læs mere her i ‘Frit sygehusvalg’.

 

Klageadgang
Hvis du er utilfreds med beslutninger, der er omfattet af reglerne om maksimale ventetider, skal du klage til Styrelsen for Patientsikkerhed. Du skal indgive din skriftlige klage over afgørelsen til Styrelsen inden fire uger.

Hvis du burde have modtaget en beslutning (afgørelse), men fejlagtigt ikke har modtaget den, bliver klagefristen normalt beregnet fra det tidspunkt, hvor du er blevet vejledt om det eller i øvrigt blev opmærksom på det.

Hvis der er særlige grunde, kan Styrelsen i øvrigt behandle din klage efter de fire ugers udløb.

 

DU KAN LÆSE MERE HER

 • Sundheds- og ældreministeriets pjece: ”Når du er henvist til sygehus”
 • Sundhedsloven, lovbekendtgørelse nr. 1202 af 14. november 2014, § 88
 • Bekendtgørelse nr. 469 af 23. maj 2016 om ret til sygehusbehandling m.v.
 • Bekendtgørelse nr. 584 af 28. april 2015 om maksimale ventetider ved behandling af kræft og visse tilstande ved iskæmiske hjertesygdomme
 • Vejledning nr. 10351 af 19. december 2014 om frit sygehusvalg, udvidet frit sygehusvalg, ret til hurtig udredning og information til henviste patienter
 • Lovbekendtgørelse nr. 1113 af 7. november 2011 om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsområdet