At blive ramt af en hjertekarsygdom kan udløse en følelsesmæssig krise. Hvis du oplever, at du eller en pårørende har brug for professionel støtte til at bearbejde livssituationen, kan du tale med din læge om at få en henvisning til psykologsamtaler. Hvis der er tale om en pårørende, vil det være din pårørendes praktiserende læge, der står for henvisningen.

Hvornår kan jeg få tilskud til psykologhjælp?
For at få tilskud til psykologsamtaler skal du have en henvisning fra din praktiserende læge. Din læge skal vurdere, at du befinder dig i en krise, som er udløst af din sygdom.

Du skal selv betale en del af regningen for konsultationen, men hvis psykologen har overenskomst med sygesikringen, kan du få tilskud til samtalerne. Tilskuddet dækker 60 procent af psykologens honorar, og du skal selv betale det resterende beløb direkte til psykologen.

Tidsmæssige begrænsninger
Du kan få en henvisning til psykologsamtaler inden for seks måneder efter den hændelse, der er årsag til, at du har behov for psykologhjælp. I særlige tilfælde kan grænsen for henvisning udvides til 12 måneder efter hændelsen.

Du skal benytte dig af henvisningen senest en måned efter, du har fået den hos lægen. Hvis du venter længere, skal du henvende dig hos lægen igen, for at få en ny vurdering og henvisning.

 

Kan man frit vælge en psykolog?
Du kan frit vælge den psykolog, du ønsker.
Du kan læse mere om, hvilke psykologer der findes i Danmark på www.sundhed.dk, under ”Find behandler”. Det er oplyst, om psykologen er omfattet af sygesikringen.

 

Hvor mange konsultationer er jeg berettiget til?
Du kan maksimalt få tilskud til 12 konsultationer hos en psykolog.
DU KAN LÆSE MERE HER

  • Lov om psykologer, lovbekendtgørelse nr. 229 af 8. marts 2012
  • Bekendtgørelse om autoriserede psykologers pligt til at føre ordnede optegnelser. Socialministeriet, nr. 813 af 12. september 1994.