Lovgivningen åbner mulighed for at bruge virksomhedspraktik i forskellige sammenhænge og til forskellige målgrupper. Varigheden af en virksomhedspraktik er forskellig, afhængig af hvilken målgruppe man tilhører.

Som udgangspunkt skal en virksomhedspraktik etableres med henblik på at afklare eller udvikle de faglige, sociale eller sproglige kompetencer og med henblik på at bringe personen tættere på sit job- eller uddannelsesmål eller med henblik på arbejdsfastholdelse.

Er du blevet syg og har brug for hjælp til at afklare, hvad du kan klare arbejdsmæssigt, kan det være en mulighed at komme i en virksomhedspraktik.

En virksomhedspraktik kan f.eks. være med til at afklare eventuelle begrænsninger og skånehensyn, arbejdsfunktioner samt behov for kompenserende støtteordninger, herunder om det er realistisk at arbejde på almindelige vilkår, eller om der skal tages særlige hensyn fx i et fleksjob.

En virksomhedspraktik skal være forenelig med din sygdom og tilpasse dine forudsætninger og behov samt din helbredstilstand og dine ressourcer.

Hvis du som sygemeldt er i et ansættelsesforhold, kan der være mulighed for en virksomhedspraktik på den arbejdsplads, hvor du er ansat. Det kan være som et led i at fastholde en syg medarbejder på arbejdspladsen, hvis den sygemeldte ikke har arbejdsevne nok til at kunne vende tilbage på en delvis raskmelding med nedsatte sygedagpenge.

Som udgangspunkt bibeholder man sit hidtidige forsørgelsesgrundlag under virksomhedspraktikken. Det kan eksempelvis være sygedagpenge eller kontanthjælp.

Virksomhedspraktik er beskrevet i Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og Lov om integration af udlændinge.