Lovgivningen åbner mulighed for at bruge virksomhedspraktik i forskellige sammenhænge og til forskellige målgrupper. Varigheden af en virksomhedspraktik er forskellig, afhængig af hvilken målgruppe man tilhører.

Har du begrænsninger i arbejdsevnen og har brug for hjælp til afklaring af arbejdsevnen, kan det være en mulighed at komme i en virksomhedspraktik, hvor du får hjælp til at finde ud af, hvad du kan klare arbejdsmæssigt.

Formålet med en virksomhedspraktik kan være at afdække begrænsninger, skånehensyn, erhverv, arbejdsfunktioner, behov for kompenserende støtteordninger, herunder om det er realistisk at arbejde på almindelige vilkår, eller om der skal tages særlige hensyn fx i et fleksjob.

Som udgangspunkt bibeholder du dit hidtidige forsørgelsesgrundlag under virksomhedspraktikken. Det kan eksempelvis være sygedagpenge eller kontanthjælp.

Virksomhedspraktik er beskrevet i Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og Lov om integration af udlændinge.