Personlig assistance giver mulighed for støtte til personer med funktionsnedsættelse som møder barrierer i forbindelse med job, uddannelse eller deltagelse i tilbud og kan ydes til ledige, lønmodtagere og selvstændige.

 

Personlig assistance i erhverv

Hvis du på grund af din sygdom har en varig og betydelig funktionsnedsættelse, og der er dele af dine arbejdsopgaver, du ikke længere kan klare, er der mulighed for at søge om personlig assistance til disse opgaver.

Du skal fortsat selv kunne varetage hovedvægten af dine arbejdsopgaver. Du skal være i stand til at beskrive de konkrete arbejdsopgaver og funktioner, som du ikke selv kan klare, og som du fremover skal have en anden til at udføre for dig. Det kan være, at du ikke længere har samme fysiske styrke som tidligere og derfor ikke kan udføre de tungere fysiske opgaver i jobbet.

Personlig assistance ordning kan ydes til ansatte i ordinære job, ansatte i seniorjob, ansatte i fleksjob, ansatte i job med løntilskud, personer i virksomhedspraktik, førtidspensionister som er i job med løntilskud (skånejob) samt til selvstændige.

Det er jobcentret som vurderer og bevilger antallet af timer, hvortil der kan ydes personlig assistance. Ved en 37 timers ansættelse kan der som udgangspunkt maksimalt bevilges personlig assistance ordning i 20 timer ugentlig. I ganske særlige tilfælde kan der ud fra en konkret vurdering bevilges personlig assistance op til fuld tid.

Det er også muligt at søge om personlig assistance til efter- og videreuddannelse.

Personlig assistanceordning er beskrevet i Lov om kompensation til handicappede i erhverv.