Der kan være situationer, hvor en hjerte-kar-sygdom betyder, at du ikke kan vende tilbage på arbejdsmarkedet på almindelige vilkår. I den situation kan et fleksjob komme på tale.

Hvad er et fleksjob?
Hvornår kan man få et fleksjob?
Hvem bevilger fleksjob?
Hvad er et rehabiliteringsteam?
Hvad betyder midlertidigt fleksjob?
Hvordan er aflønning i fleksjob?
Kan man blive ansat i et fastholdelsesfleksjob på sin egen arbejdsplads?
Kan man som selvstændig erhvervsdrivende med nedsat arbejdsevne få tilskud?