Der kan være situationer, hvor en hjerte-kar-sygdom betyder, at du ikke kan vende tilbage på arbejdsmarkedet på almindelige vilkår. I den situation kan et fleksjob komme på tale.

Hvad er et fleksjob?
Læs mere +
Se mindre
Hvornår kan man få et fleksjob?
Læs mere +
Se mindre
Hvem bevilger fleksjob?
Læs mere +
Se mindre
Hvad er et rehabiliteringsteam?
Læs mere +
Se mindre
Hvad betyder midlertidigt fleksjob?
Læs mere +
Se mindre
Hvordan er aflønning i fleksjob?
Læs mere +
Se mindre
Kan man blive ansat i et fastholdelsesfleksjob på sin egen arbejdsplads?
Læs mere +
Se mindre
Kan man som selvstændig erhvervsdrivende med nedsat arbejdsevne få tilskud?
Læs mere +
Se mindre