For mange kan en justering af medicin hjælpe på rejsningsproblemerne. Betablokker, Digoxin og visse former for vanddrivende medicin kan give rejsningsproblemer. Mange mennesker med rejsningsproblemer har stor glæde af fx Viagra, Levitra eller Cialis, såkaldte PDE5-hæmmere. Præparaterne virker ved at forstærke rejsningseffekten, men får samtidig blodtrykket til at falde.