[448x175]sex_manglende_lyst

Mange nye hjertepatienter føler sig trætte og uoplagte, og det er en naturlig reaktion, at lysten til seksuelt samvær er nedsat i de første 1-3 måneder efter, at man er udskrevet fra hospitalet. Men en pludseligt opstået hjertekarsygdom påvirker også selvopfattelsen for mange. Det gælder for eksempel opfattelsen af sig selv som seksuel partner. Nogle føler, at der går skår i selvværdet, og det kan give både kvinder og mænd mindre lyst til sex.

Angst og usikkerhed på grund af hjertekarsygdommen kan også få sexlysten til at forsvinde. Psykologisk sker der også noget, når man bliver ramt af sygdom, påpeger hun. De fleste bekymrer sig og har ofte tankerne et helt andet sted. Det påvirker lysten.

– Man opdager, at man ikke kan det samme som før. Man ser sig selv anderledes og for nogle kan det betyde, at de føler sig mindre attraktiv, siger Ellids Kristensen, overlæge dr.med. og leder af Rigshospitalets Sexologiske Klinik.

Partneren har som regel samme problemer som den hjertesyge. Hvordan den ene har det, påvirker den anden.  De oplever tit den samme angst og er bange for at belaste den syge. Det danner grobund for misforståelser og hvis man ikke får talt om det, generobes sexlivet ikke, fortæller Ellids Kristensen.

– Ved at tale sammen om årsagen til den manglende lyst, kan I finde en fælles forståelse og tage ansvar for at finde en løsning, siger Ellids Kristensen.