Pas på med for meget stress – det kan være skadeligt for både krop og psyke

Hvad er stress?

Stress er en reaktion på belastning. At blive akut syg eller at skulle leve med kronisk sygdom kan være en stor belastning i sig selv. Men hvis du samtidig oplever, at der er for mange opgaver på arbejdet og derhjemme, eller at du stiller meget høje krav til dig selv om, hvor meget du skal overkomme og præstere, skal du være særlig opmærksom.

Stress er en helt naturlig reaktion, som gennem tiden har sørget for vores overlevelse som art. Meningen med stressreaktionen er at gøre os i stand til at håndtere og tilpasse os krav og udfordringer og at undgå farlige situationer.

Stress kan og skal derfor ikke helt undgås i en almindelig hverdag. Men alt for meget stress over for lang tid er skadeligt for dig. Det er derfor vigtigt, at du er opmærksom på, om der er for mange krav udefra, eller om du måske stiller for høje krav til dig selv.

Reducér stress

Da stress kommer af belastning, er et vigtigt redskab til at reducere stress, at du forsøger at finde ud af, hvad der stresser dig. Og derefter at du arbejder på at fjerne eller reducere det, der giver dig stress.

Ikke alle belastninger er selvfølgelig lige nemme at komme af med her og nu. Derfor skal du også forsøge at finde ud af, hvad der kan virke afstressende på dig, og hvad der kan gøre dig glad og i godt humør.

Afstressende teknikker kan f.eks. være afspænding, visualisering, vejrtrækningsøvelser, Mindfullnes og tilsvarende.

Hvad der gør os glade og i godt humør er selvfølgelig individuelt. Prøv at lave en liste over aktiviteter, som du mener vil være godt for dit humør. Det kan være at gå en tur, være sammen med andre, læse en bog, opleve noget spændende osv.

I en periode med stress er det desuden vigtigt, at du tager hånd om det allermest basale, nemlig at du sørger for at få dig rørt, passer dine måltider og så vidt muligt får en god nats søvn. Derudover, at du husker at tage den medicin, du eventuelt har fået ordineret.

Mennesker reagerer forskelligt på de samme belastninger. Den samme opgave kan for den ene person virke helt overvældende og uoverkommelig, mens en anden person måske vil tænke, at det nok skal gå på den ene eller den anden måde.

Om en bestemt belastning giver dig stress, afhænger i høj grad af, hvordan du opfatter og håndterer den. Måden du tænker på, kan dermed have betydning for, hvor nemt du klarer opgaven – og ikke mindst hvor stresset du bliver i forløbet.

En måde at arbejde med stress på er derfor også, at du bliver opmærksom på, hvordan du tænker og handler i forhold til belastninger. Og at du efterhånden lærer dig nye måder at tænke og handle på, der kan gøre dig mindre følsom over for stress. Et forløb hos en psykolog kan sandsynligvis være hjælpsomt for dig, hvis du gerne vil arbejde målrettet med din håndtering af stress.

Læs mere om psykologhjælp 

Kan du skære noget væk?

Stress kan føre til udbrændthed

En langvarig periode med mere eller mindre kronisk stress kan føre til en alvorlig tilstand af udbrændthed.

Udbrændthed