GIV LIV

Motion og hjerte-kar-sygdom

Fysisk aktivitet fremmer din sundhed markant. Selvom du er behandlet for hjertesygdom, er der altså ingen grund til at undgå fysisk aktivitet – tværtimod. Langt de fleste hjertekarpatienter kan træne på samme måde som raske personer.

Skulle du få brystsmerter eller blive utilpas under træningen, skal du ikke dyrke mere motion resten af dagen. Får du smerter på tidspunkter, hvor du ikke plejer, mens du motionerer, bør du kontakte lægen.

Hjerteforeningen vejleder dig i, hvilke gevinster du kan forvente af et mere aktivt liv, og hvordan du kan træne for at opnå den bedste effekt. Der suppleres løbende med flere diagnoser.