I HjerteTal er det muligt at finde oplysninger om:

 • Forekomsten og fordelingen af hjerte-kar-sygdomme i den voksne befolkning i Danmark. Fordelingen kan vurderes på baggrund af køn, alder, uddannelse, etnisk herkomst og geografisk placering (bopæl).
 • Udviklingen af hjerte-kar-sygdomme fra 2006 og frem.
 • Overlevelsen efter hjerte-kar-sygdom og efter invasive behandlinger.
 • Omfanget af forbruget af hjerte-kar-medicin.

Opgørelserne findes som tabeller, søjlediagrammer eller som Danmarkskort, hvor du let kan få et overblik over kommunale forskelle.

HjerteTal er frit tilgængelig og kan bruges af alle interesserede, fx læger, forskere, politiske beslutningstagere, sundhedsadministratorer og medier.

Databasen er udviklet i et samarbejde mellem Hjerteforeningen og Statens Institut for Folkesundhed ved Syddansk Universitet og opdateres én gang årligt.

Sådan bruger du databasen
Du kommer ind i databasen ved at vælge en sygdom, procedure eller behandling i menuen til venstre. Når du har valgt sygdom, procedure eller behandling, vises en liste med de opgørelser, der er for området.

Det er muligt at få opgørelser af:

 • Nye tilfælde
 • Antal tilfælde i alt
 • Dødelighed
 • Ambulante besøg
 • Indlæggelser
 • Genindlæggelser
 • Sengedage
 • 30-dages dødelighed
 • 1-års overlevelse
 • 5-års overlevelse

De tilgængelige opgørelser afhænger af, hvilken sygdom, procedure eller behandling, der er valgt. Klik efterfølgende på fanebladene for at se opgørelser af den givne indikator.

Kildehenvisning
Ved offentliggørelse af resultater baseret på internetdatabasen skal det klart fremgå, at data stammer fra HjerteTal, Hjerteforeningen.

Tabeller og figurer
Du kan gøre tabeller og figurer større ved at klikke på tabellen/figuren og vælge ”firkant” på det faneblad, der fremkommer. Du kan indsætte en figur eller tabel direkte i fx Power Point eller Word ved at tage et screendump af siden.

Kort
Det er i databasen muligt at få vist nogle opgørelser for Alle hjerte-kar-sygdomme på et kort. Ved at trække musemarkøren over en kommune, kan man få oplyst kommunens navn og den nøjagtige rate.

Overføre tabeller til Excel
Du kan overføre oplysningerne til et Excel-regneark ved at højreklikke med musen på en tabel, figur eller et kort og vælge eksporter. Det er desuden muligt at gemme tabeller som tabulatorseparerede- eller kommaseparererede værdier.

Benytte HjerteTal på iPad og andre devices
For at kunne se tabeller, kort eller figurer på en iPad eller Android skal du benytte en app, der hedder ’SAS Mobile BI’.