Hvorfor får jeg fejlmeddelelsen 'This appears to be an unsupported browser?'
Virker databasen på iPads og tablets?
Hvordan kan jeg downloade data?
Hvad gør jeg, hvis jeg bliver bedt om login, når jeg klikker 'Aktiver redigering' i Excel?
Kan jeg hente figurer ud til fx Word eller PowerPoint
Hvilke tekniske krav stiller internetdatabasen?
Hvorfor er nogle opgørelser opgjort som et gennemsnit over flere år?
Hvorfor er der tomme celler i tabellerne?