I dag fejrer vi den internationale hjertedag, World Heart Day. Vi siger tak for din opmærksomhed og din støtte til hjertesagen. Er du hjertepatient eller pårørende, kan det være rart at tale med en, der har eller har haft hjertesygdom inde på livet, og som kender til de tanker og bekymringer, som kan følge med sygdommen. Mød patientstøtte Henrik Norrild, som et par gange om måneden trækker i den røde vest med Hjerteforeningens logo og tropper op på hospitaler for at give håb og støtte til indlagte hjertepatienter og deres pårørende.

Har du spørgsmål til artiklen, er du altid velkommen til at skrive os en mail (klik her).

I dag er det den internationale hjertedag: World Heart Day.

Det er dagen, hvor Hjerteforeningen slår et ekstra slag for hjerterne: det hjerte, der slår i dig og i dem, du holder af, det hjerte, der banker for livreddende behandling og forskning, og alle de hjerter, der banker for at gøre en forskel for alle de mennesker, der lever med en hjertesygdom.

Med din støtte samler vi ind til forskning i livreddende behandling, viden om hjertesygdom og støtte til hjertepatienter og deres pårørende.

Og så kæmper vi for at sætte hjertesygdom på den politiske dagsorden i Danmark.

Vi er der for dig

En af de hjertesager, dit bidrag går til, er støtte til hjertepatienter og pårørende gennem patient- og pårørendestøtter.

Er du en af de cirka 524.000 danskere, der lever med en hjertesygdom, ved du, at nogle dage kan være fulde af bekymring, stress, angst og tunge tanker.

For dig og dine pårørende kan det være befriende at tale med et menneske, som har været i en lignende situation. Men som ikke er involveret på samme måde som din familie og dine venner.

Hjerteforeningens patient- og pårørendestøtter er med til at give håb til bl.a. indlagte hjertepatienter og deres nærmeste. Og give patienter og pårørende den tid, som det travle personale på hospitalerne sjældent har, som patientstøtte Henrik Norrild siger.


Patientstøtterne hjælper dig videre

Foto: Linda Johansen.

Håb og styrke til at komme videre i livet og samtaler med ligesindede. Det er, hvad Hjerteforeningens patientstøtter kan give. Med dem kan du vende spørgsmål, følelser og udfordringer forbundet med at være hjertesyg.

Siden 2012 har Hjerteforeningen tilbudt, at hjertepatienter kan tale med en patientstøtte, som er en person, som selv er eller har været hjertesyg. For når sygdom rammer, er det naturligt at blive overvældet af spørgsmål, svære følelser, tvivl og bekymringer.

– Mange synes, det kan være svært at tale med nære og kære, fordi de ikke ønsker at gøre dem kede af det. Det er vores erfaring, at mange har stor glæde af at tale med ligesindede, forklarer Rikke Holm, som er projektleder for patientstøtteordningen i Hjerteforeningen.

Læs mere om, hvordan du kommer i kontakt med en patientstøtte, her


Giver tid og håb

75-årige Henrik Norrild trækker et par gange om måneden i den røde vest med Hjerteforeningens logo og tropper op på Herlev Hospital, Bispebjerg Hospital og nu også som tovholder på Hillerød Hospital for at tale med patienter og pårørende på hjerteafdelingen.

Han har været patientstøtte i Hjerteforeningen i fem år og oplever, at hans tid som patientstøtte gør en forskel. Hvad enten det er en længere snak eller blot et par ordvekslinger, når han går ind på stuerne og hilser på.

– Jeg kan give patienter og pårørende den tid, som personalet sjældent har, fordi de har så travlt. De føler sig mødt af en, der har ligget i den samme hospitalsseng og rejst sig fra støvet, siger Henrik Norrild, som tilføjer, at han som patientstøtte får lige så meget tilbage, som han giver.

– Det er en win-win-situation. Hvis jeg med et lille smil på læben kan tænde et lille lys af håb, er jeg glad og får selv en masse energi ud af det, siger han.

Sætter ord på fremtiden

Henrik Norrild er en typisk patientstøtte, som giver patienterne et håb om at komme godt i gang med ’et nyt liv’, fysisk, mentalt og sundhedsmæssigt. Det fortæller Lise Sjelberg, som har forsket i patientstøtteordningen i Hjerteforeningen. Hun har bl.a. undersøgt, hvilken betydning patientstøtterne har, set med hjertepatienternes øjne.

– Man kan bedst forstå hjælpen ved at tale om håb. Patientstøtterne tilbyder håb på en anden måde end de professionelle, fordi de kan svare på praktiske og psykologiske forhold i forbindelse med sygdommen og sætte ord på, hvad der venter i fremtiden. Patientstøtterne har tiden til at forholde sig til den følelsesmæssige tilstand, mange indlagte er i. Sygeplejerskerne gør det også, men det går meget hurtigt derude på afdelingerne, føler patienterne, siger Lise Sjelberg.

Hun forklarer, at det i nogle tilfælde har stor betydning at møde en med samme diagnose. I andre tilfælde fylder det ikke så meget, om det er præcis den samme diagnose.

– Patientstøtterne er netop et levende bevis på, at man kan komme gennem en hjertesygdom og få et godt hverdagsliv. Det har stor betydning for patienter, der netop er blevet ramt af hjertesygdom. De kan se, at det ender godt, og de kan sige til sig selv: “Det, at jeg ligger her, er bare en overgang”, og det øger troen på, at de nok skal komme videre, siger Lise Sjelberg.

Tre typer af samtale

Der er især tre ting, der er svære, når patienterne er indlagt, og som samtaler med patientstøtter kan lette:

  1. Angst for at dø
    Patientstøtterne skaber håb i samtalen ved at vise fysisk, at man overlever. Det bliver nemmere at tro på, at man kommer godt igennem, når man ser nogen, der har klaret den.
  2. Usikkerhed om fremtiden
    Patientstøtterne skaber håb i samtalen ved at svare på konkrete ting om hverdagslivet med en hjertesygdom. Det giver tryghed at få en øget viden om, hvad man kan forvente af fremtiden.
  3. Ventetid
    Patientstøtterne skaber håb ved at komme på besøg og udfylde ventetid. At være til stede og tale om løst og fast. Også om ting, der ikke har betydning for behandling og sygdom.

Kilde: Lise Sjelberg, Hjerteforeningen.

Kontakt en patientstøtte

Hjerteforeningen formidler kontakten til patientstøtterne. De taler også med pårørende og kan give dem forståelse og støtte. Se galleriet, og book en tid her.

Du kan også ringe og tale med en patientstøtte via Hjertelinjen på tlf. 70 25 00 00.