Efteråret står for døren, og Sundhedsstyrelsen forventer, at vi i løbet af efteråret og vinteren vil se en kraftig stigning af smitte med covid-19 og influenza. Hjerteforeningen anbefaler, at du følger Sundhedsstyrelsens opfordring til at lade dig vaccinere mod covid-19 og almindelig influenza.

Artiklen er udgivet for over 30 dage siden. Har du spørgsmål til indholdet, kontakt kkjensen@hjerteforeningen.dk.

Vi går en efterårs- og vintersæson i møde, og forventningen er, at smitte med covid-19 og influenza igen vil stige.

Er du hjertepatient, er du i øget risiko for et alvorligt forløb med corona og influenza.
Hjerteforeningen opfordrer derfor til, at du følger Sundhedsstyrelsens anbefaling og bliver vaccineret.

– Vi støtter op om Sundhedsstyrelsens anbefalinger om, at hjertepatienter lader sig vaccinere. Det kan faktisk være med til at forebygge død og indlæggelser hos denne patientgruppe, siger Hjerteforeningens forskningschef, Gunnar Gislason.

Alle over 50 år 

Alder er den altoverskyggende risikofaktor for et alvorligt forløb med covid-19 og influenza.

Risikoen for alvorlig sygdom og indlæggelse med covid-19 og influenza stiger nemlig med alderen.

Derfor anbefaler Sundhedsstyrelsen, at alle personer på 50 år og derover bliver vaccineret mod covid-19, og alle personer på 65 år og derover bliver vaccineret mod influenza.

Du kan få begge vacciner på samme tid.

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du skal vaccineres, kan dette skema hjælpe dig:

‌‌https://www.sst.dk/-/media/Udgivelser/2022/Vaccination/Efter%C3%A5r/Pjece-skal-jeg-vaccineres.ashx.

Personer på under 50 år vil ikke modtage en indkaldelse, men skal selv tilmelde sig vaccination.

Hvis du er i tvivl, kan det være en god idé at tale med din egen læge eller den læge, som behandler dig.

Hjerteforeningen opfordrer alle hjertepatienter til vaccination

Sundhedsstyrelsen har netop udgivet efterårets program for vaccination, hvor de anbefaler, at alle hjertepatienter lader sig vaccinere. Det bakker Hjerteforeningen op om.

– Man skal holde sig for øje, at det at blive smittet med corona eller almindelig influenza kan være en alvorlig situation at stå i som hjertepatient, siger Hjerteforeningens forskningschef, Gunnar Gislason.

– Og jo større en del af befolkningen, der lader sig vaccinere, jo bedre beskyttet er vi som samfund. Det gælder også hjertepatienter som gruppe.

Hvornår kan du få vaccinen?

Det er vigtigt, at du lader dig vaccinere tidligt på sæsonen, inden smitten for alvor begynder at sprede sig. Du kan derfor blive vaccineret allerede fra den 1. oktober.

Hvis du bliver tilbudt vaccination på baggrund af din sygdom eller tilstand og ikke din alder, modtager du ikke en invitation til vaccination. Du kan i stedet gøre følgende for at få en tid til vaccination:

 1. Gå ind på vacciner.dk.
  – Bekræft, at du er i målgruppen for vaccination.
  – Book tid til vaccination.

Hvis du er i tvivl om, om du tilhører en gruppe, der anbefales vaccination, kan du udfylde et vejledende spørgeskema på vacciner.dk. Spørgeskemaet hjælper dig med at finde ud af, om vaccination er en god idé for dig.

 1. Tal med din læge, som kan oprette et vaccinationsforløb til dig på vacciner.dk.
  – Herefter kan du selv bestille tid.
  – I nogle tilfælde vil lægen kunne vaccinere med det samme.

Vaccine mod egenbetaling

Selvom du måske ikke umiddelbart er i risiko for et alvorligt forløb, kan det alligevel være en fordel at blive vaccineret. Især hvis du som pårørende ønsker at minimere potentiel smittespredning.

Er du ikke en del af målgruppen, men ønsker du alligevel en boostervaccine mod covid-19, bliver det fra starten af november muligt at købe en vaccination hos en privat aktør.

Læs mere her på Sundhedsstyrelsens hjemmeside 

Ny og mere effektiv covid-19-vaccine

Coronavirus ændrer sig løbende, og nye varianter opstår. De vacciner, du bliver tilbudt, er såkaldte variantopdaterede mRNA-vacciner.

Forventningen er, at de vil dække bedre og længere end de tidligere vacciner.

De variantopdaterede vacciner er, ligesom de tidligere, godkendt af Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA). Opdatering af coronavaccinerne kan sammenlignes med, hvordan influenzavaccinerne bliver opdateret hvert år. De bygger på samme teknologi, som de tidligere vacciner, og har de samme indholdsstoffer.

Studier har vist, at de variantopdaterede vacciner medfører høje niveauer af antistoffer, ikke kun mod tidligere varianter, men også mod omikronvarianten, der fortsat er den dominerende.

U‌ndgå at blive smittet – 5 gode råd

‌Mange, der lever med en sygdom, vil vide, at de er i øget risiko for et alvorligt forløb med covid-19 eller influenza, og at de derfor bliver anbefalet at lade sig vaccinere.

Ud over vaccination er her fem gode råd til, hvordan du undgår smitte:

 1. Bliv hjemme, hvis du er syg eller har symptomer på smitte.
 2. Vask hænder tit, og brug håndsprit.
 3. Gør rent – særligt på overflader, som mange rører ved.
 4. Luft ud, og skab gennemtræk.
 5. Host og nys i ærmet.

Læs mere om, hvordan du undgår at blive smittet, her.

Siden opdateres løbende.