Efteråret står for døren og Sundhedsstyrelsen forventer, at vi i løbet af efteråret og vinteren vil se en kraftig stigning af smitte med Covid19 og influenza. Hjerteforeningen anbefaler, at du følger Sundhedsstyrelsens opfordring til at lade dig vaccinere mod Covid-19 og almindelig influenza.

Vi går en efterårs- og vintersæson i møde, og forventningen er, at smitte med covid-19 og influenza igen vil stige.

Er du hjertepatient, er du i øget risiko for et alvorligt forløb med corona og influenza.
Hjerteforeningen opfordrer derfor til, at du følger Sundhedsstyrelsens anbefaling og bliver vaccineret.

– Vi støtter op omkring Sundhedsstyrelsens anbefalinger om, at hjertepatienter lader sig vaccinere. Det kan faktisk være med til at forebygge død og indlæggelser hos denne patientgruppe, siger Hjerteforeningens forskningschef, Gunnar Gislason.

Alle over 50 år 

Alder er den altoverskyggende risiko for et alvorligt forløb med covid-19 og influenza.

Risikoen for alvorlig sygdom og indlæggelse med covid-19 og influenza stiger nemlig med alderen.

Derfor anbefaler Sundhedsstyrelsen, at alle personer på 50 år og derover bliver vaccineret mod covid-19, og alle personer på 65 år og derover bliver vaccineret mod influenza.

Du kan få begge vacciner på samme tid.

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du skal vaccineres, kan dette skema hjælpe dig:

https://www.sst.dk/-/media/Udgivelser/2022/Vaccination/Efter%C3%A5r/Pjece-skal-jeg-vaccineres.ashx

Personer på under 50 år vil ikke modtage en indkaldelse, men skal selv tilmelde sig vaccination.

Hvis du er i tvivl, kan det være en god idé at tale med din egen læge eller den læge, som behandler dig.

Hjerteforeningen opfordrer alle hjertepatienter til vaccination

Sundhedsstyrelsen har netop udgivet efterårets program for vaccination, hvor de anbefaler, at alle hjertepatienter lader sig vaccinere. Det bakker Hjerteforeningen op om.  

— Man skal holde sig for øje, at det at blive smittet med corona eller almindelig influenza kan være en alvorlig situation at stå i som hjertepatient, siger Hjerteforeningens forskningschef, Gunnar Gislason.  

— Og jo større en del af befolkningen, der lader sig vaccinere, jo bedre beskyttet er vi som samfund. Det gælder også hjertepatienter som gruppe.  

Hvornår kan du få vaccinen?

Det er vigtigt, at du lader dig vaccinere tidligt på sæsonen, inden smitten for alvor begynder at sprede sig. Du kan derfor blive vaccineret allerede fra 1. oktober.

Hvis du bliver tilbudt vaccination på baggrund af din sygdom eller tilstand og ikke din alder, modtager du ikke en invitation til vaccination. Du kan i stedet gøre følgende for at få en tid til vaccination:

1. Gå ind på www.vacciner.dk
– Bekræft, at du er i målgruppen for vaccination
– Book tid til vaccination

Hvis du er i tvivl, om du tilhører en gruppe, der anbefales vaccination, kan du udfylde et vejledende
spørgeskema på www.vacciner.dk. Spørgeskemaet hjælper dig med at finde ud af, om vaccination er
en god idé for dig.

2. Tal med din læge, som kan oprette et vaccinationsforløb til dig på www.vacciner.dk
– Herefter kan du selv bestille tid.
– I nogle tilfælde vil lægen kunne vaccinere med det samme.

Ny og mere effektiv covid-19-vaccine

Coronavirus ændrer sig løbende og nye varianter opstår. De vacciner, du bliver tilbudt, er såkaldte variantopdaterede mRNA-vacciner.

Forventningen er, at de vil dække bedre og længere end de tidligere vacciner.

De variantopdaterede vacciner er, ligesom de tidligere, godkendt af Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA). Opdatering af coronavaccinerne kan sammenlignes med, hvordan influenzavaccinerne bliver opdateret hvert år. De bygger på samme teknologi, som de tidligere vacciner, og har de samme indholdsstoffer.

Studier har vist, at de variantopdaterede vacciner medfører høje niveauer af antistoffer, ikke kun mod tidligere varianter, men også mod omikronvarianten, der fortsat er den dominerende.

U‌ndgå at blive smittet – 5 gode råd

‌Mange, der lever med en sygdom, vil vide, at de er i øget risiko for et alvorligt forløb med covid-19 eller influenza, og at de derfor bliver anbefalet at lade sig vaccinere.

Udover vaccination er her fem gåde råd til, hvordan du undgår smitte: 

  1. Bliv hjemme, hvis du er syg eller har symptomer på smitte
  2. Vask hænder tit, og brug håndsprit
  3. Gør rent – særligt overflader, som mange rører ved
  4. Luft ud, og skab gennemtræk
  5. Host og nys i ærmet

Læs mere om, hvordan du undgår at blive smittet her

Siden opdateres løbende.