På Hjerteforeningens repræsentantskabsmøde i Nyborg lørdag den 21. maj 2022 fortalte formand Christian Hassager i sin beretning, at 2021 helt overordnet har været et godt år for Hjerteforeningen på trods af coronasituationen, som ellers prægede året.

Har du spørgsmål til artiklen, er du altid velkommen til at skrive os en mail (klik her).

Hjerteforeningen har i 2021 haft 119,1 millioner kroner til disposition til foreningens fire formål: forebyggelse, forskning, interessevaretagelse og patientstøtte.

Det er en øgning af de formålsbestemte udgifter i forhold til 2020 på 4,7 millioner kroner.

Heraf er 53,5 millioner kroner gået til Hjerteforeningens forskningsindsats.

Det er det største beløb i fem år.

Forøgelsen i 2021 var planlagt og bl.a. en følge af, at der i 2021 blev igangsat et samarbejde mellem Hjerteforeningen og Novo Nordisk Fonden om Danish Cardiovascular Academy (DCA), som er et kæmpe løft af den frie hjerte-kar-forskning i Danmark.

Vil være stærkt til stede

Forud for årets repræsentantskabsmøde afholdt Hjerteforeningen frivilligdag med en stribe forskellige workshops, hvor fokus var rettet mod, hvordan der kan skabes de bedste rammer for den frivillige indsats i Hjerteforeningen anno 2022.

Det er nemlig Hjerteforeningens mål at være stærkt til stede i hele landet, og det kan vi kun lykkes med i et tæt samarbejde med alle Hjerteforeningens dedikerede frivillige, der hver dag er med til at gøre en forskel for hjertesagen.

De frivilliges indsats er med til at sikre, at Hjerteforeningen formår at yde en optimal indsats og så god en opbakning som muligt til hjertesyge voksne og børn og deres pårørende i hele Danmark, pointerede formand Christian Hassager.

HJERTEFORENINGEN HAVDE ET BEGIVENHEDSRIGT 2021 – SE DEN FLOTTE FILM OM ÅRET HER:

Genvalg til flere

På repræsentantskabsmødet var der genvalg til følgende bestyrelsesmedlemmer, der var på valg i år:
Christian Hassager (sundhedsfagligt mandat)
Charlotte Rønhof (mandat for samfundslivet bredt)
Niklas Korsgaard Christensen (mandat for samfundslivet bredt).

Desuden blev følgende valgt som nye medlemmer af bestyrelsen:
Tove Hanghøj (mandat: aktiv i lokalforening/klub)
Anders Gjesing (mandat: aktiv i lokalforening/klub).

Tove Hanghøj har med sin baggrund som kardiologisk sygeplejerske og frivillig i lokalforeningen i Sæby en unik indsigt i både hjerteområdet og det at være frivillig i Hjerteforeningen.

Hun er desuden uddannet Giv Liv-instruktør og engageret i at lære andre at træde til ved hjertestop.

Anders Gjesing er cand.scient.pol., selvstændig rådgiver og nyvalgt formand i Hjerteforeningen Næstved.

Han forventes med sine kommunikationskompetencer og baggrund som relations- og kommunikationschef, sin politiske indsigt, erfaring med politisk interessevaretagelse og ikke mindst sit store frivillige engagement i lokalsamfundet at kunne give et vigtigt bidrag til bestyrelsen.

Følgende bestyrelsesmedlemmer var på valg, men genopstillede ikke:
Torben Lindholm (mandat: aktiv i lokalforening/klub)
Merethe Gaardbo (mandat: aktiv i lokalforening/klub).

Efter mødet konstituerede bestyrelsen sig. Her blev formand Christian Hassager og næstformand Peter Højland genvalgt.

Se årsrapporten for 2021 her: HF_årsrapport 2021_web.