Regeringens længe ventede udspil til en ny sundhedsreform blev meldt ud tirsdag og indeholder store ambitioner på forebyggelsesområdet. Alkoholgrænsen hæves til 18 år, og en hel generation skal være nikotinfri. Samtidig ønsker regeringen at investere 4 milliarder kroner i 20 nærhospitaler og styrke akutindsatsen.

Har du spørgsmål til artiklen, er du altid velkommen til at skrive os en mail (klik her).

”Lang afstand til sygehuset kan for nogle borgere være en barriere for at møde op til undersøgelser, kontroller og behandling. Men al sygehusbehandling behøver ikke være samlet fysisk på de store sygehuse.”

Sådan står der skrevet i regeringens længe ventede udspil til en sundhedsreform, der blev offentliggjort tirsdag.

I udspillet lægger regeringen op til at investere op til 4 milliarder kroner i bygninger, teknisk udstyr og medicinsk apparatur og op til 20 nærhospitaler i alle regioner.

Bl.a. skal nærhospitaler bringe sundhedsvæsenet tættere på borgerne i områder, hvor der er langt til nærmeste akutsygehus.

Den store investering i nærhospitaler vækker glæde i Hjerteforeningen, hvor man har set frem til at nærlæse ambitionerne i den nye sundhedsreform.

Vi støtter tanken om nære sundhedstilbud til patienterne, siger adm. direktør i Hjerteforeningen Anne Kaltoft.

Hvert år rammes 56.000 danskere af en hjerte-kar-sygdom, og det medfører for hver og en store omvæltninger i livet.

Det er naturligvis vigtigt at få den højt specialiserede behandling på de store hospitaler. Men en stor del af de opfølgende kontroller og rehabiliteringen kan med fordel rykkes tættere på borgerne.

Det kunne oplagt være opgaver, der kunne varetages på de nærhospitaler, som regeringen har foreslået. Vi indgår derfor meget gerne i arbejdet med at definere, hvilke tilbud der konkret skal være til hjertepatienterne på nærhospitalerne, siger hun.

Nikotinfri generation og flere ambulancer

Ud over investeringen i nærhospitaler lægger regeringen bl.a. op til:

  • At styrke akutberedskabet med fem-ti nye ambulancer og akutlægebiler i de dele af landet, hvor behovet er størst
  • At forbedre de nære akuttilbud og udarbejde konkrete løsninger til, når borgere har brug for akut hjælp
  • At fremme digitale løsninger i forhold til behandling af borgere i eget hjem
  • At børn og unges alkoholforbrug reduceres markant, og aldersgrænsen for køb af alkohol hæves til 18 år
  • At salg af nikotinprodukter forbydes til alle danskere født i 2010 og frem
  • At iværksætte en kampagne for at få flere hjerteløbere og bedre registrering af hjertestartere.

Det er ambitioner, som Hjerteforeningen har kæmpet for i mange år, og adm. direktør Anne Kaltoft er derfor også glad for regeringens målsætninger.

Hjertepatienter fylder meget på akutområdet

Især på akutområdet har Hjerteforeningen i mange år set et stort behov for forbedringer.

Når det kommer til akutområdet, fylder hjertepatienterne rigtig meget. Faktisk er det knap 30 procent af alle akutte medicinske indlæggelser, der har en baggrund i hjerte-kar-sygdom, siger Anne Kaltoft.

Og vi ved, at for netop hjertepatienter er tiden ofte afgørende – jo kortere tid fra sygdommen indtræffer, til man får den rette behandling, desto færre mulige mén for patienten.

Derfor er vi meget glade for, at regeringen vil styrke akutindsatsen. Ikke kun i forhold til et styrket civilt responssystem, inden ambulancen ankommer, men også med flere ambulancer og akutbiler.

Ifølge Anne Kaltoft ser Hjerteforeningen dog gerne, at ambitionerne på akutområdet ledsages af flere øvrige indsatser.

Det er afgørende, at det ikke står alene. Det er også af stor vigtighed, at alle akutte hjertepatienter bliver udredt hurtigt.

Det skal ske ved at optimere den præhospitale diagnostik og anvende telemedicin til at vurdere og visitere de akutte hjertepatienter, inden de ankommer til hospitalet.

Patienterne skal behandles på de afdelinger, der har de nødvendige faglige kompetencer og det nødvendige beredskab, siger hun.

Forbud mod salg af alkohol til unge under 18

Udspillet til en ny sundhedsreform har stort fokus på forebyggelse, og det glæder Anne Kaltoft og Hjerteforeningen.

Et forbud mod salg af alkohol til unge under 18 år er meget prisværdigt, mener Anne Kaltoft.

Regeringens forslag om et forbud mod salg af alkohol til unge under 18 år er vi store tilhængere af, siger hun.

Alkohol har store skadelige konsekvenser for især unge. Derfor er det sund fornuft, at man nu sidestiller aldersgrænsen for alkohol og tobaksprodukter.

Alkohol er virkelig ikke sundt, og et stort forbrug er i særdeleshed ikke godt for hjertet.

Danske unge er desværre europamestre i druk, og det kan have nogle slemme konsekvenser. Samtidig kan alkoholen i en tidlig alder føre til en drukkultur, hvor det at drikke bliver noget, man skal gøre for at være med i sociale sammenhænge.

Derfor er det fornuftigt at sikre, at vi skaber nogle sikre fællesskaber, hvor man ikke ekskluderes, hvis man ikke drikker alkohol.

– En 18-årsgrænse for køb af alkohol vil styrke det, og helt grundlæggende er der behov for en kulturændring blandt vores unge.

Vil skabe en nikotinfri generation

Sundhedsreformen indeholder også en ambition på tobaksområdet, der utvivlsomt vil trække mange overskrifter:

Et totalt forbud mod salg af nikotinprodukter til alle, der er født i 2010 og frem.

Dét punkt er Hjerteforeningen stærkt begejstret for.

Det er rigtig glædeligt, at regeringen ønsker at sætte en gradvis stopper for salget af tobak, for cigaretter er den største enkeltstående risikofaktor for at få en hjerte-kar-sygdom, siger Anne Kaltoft.

Vi har gennem mange år forsøgt at komme rygningen til livs, og selvom det går i den rigtige retning, så går det slet ikke hurtigt nok.

Derfor er der brug for mere drastiske tiltag, og vi bakker i Hjerteforeningen fuldtonet op om en udfasning af cigaretterne, siger Hjerteforeningens adm. direktør.

Ifølge Anne Kaltoft er der dog også andre store indsatser på tobaksområdet, som virkelig kan batte i kampen mod hjertesygdom.

En udfasning af cigaretter for personer, der er født i 2010 og frem, kan ikke stå alene.

Vi skal også hjælpe de over 70 procent af rygerne, som faktisk ønsker at stoppe.

Her kan rygestopkurser spille en vigtig rolle, da der er et stort uudnyttet potentiale her.

Så vi vil gerne opfordre til, at man fra politisk hold sætter yderligere fokus på det område.

Ser frem til forhandlinger

Generelt er Hjerteforeningen dog begejstret for regeringens udspil til en ny sundhedsreform.

Politikerne har lyttet til patienternes bekymringer, mener Anne Kaltoft.

Jeg synes, der er rigtig mange positive elementer i udspillet, som vi har grund til at glæde os over, og som har tydelig baggrund i de lægefaglige anbefalinger inden for fx forebyggelses- og akutområdet.

På adskillige områder synes jeg også, at vi kan se, at vores politiske arbejde i Hjerteforeningen har båret frugt, og at mange af vores mærkesager har fået den opmærksomhed, de fortjener.

Så jeg er bestemt positiv over for udspillet, og i Hjerteforeningen ser vi frem til at kunne bidrage med vores input til politikerne i de kommende forhandlinger, siger hun.

Du kan læse hele sundhedsreformen på Sundhedsministeriets hjemmeside.