Sammenhængen mellem luftforurening og forekomst af alvorlige blodpropper er blevet undersøgt i et amerikansk studie. Resultaterne tyder på, at renere luft reducerer antallet af alvorlige blodpropper i befolkningen, og kan få stor betydning for folkesundheden.

Har du spørgsmål til artiklen, er du altid velkommen til at skrive os en mail (klik her).

Er der en sammenhæng mellem antallet af alvorlige blodpropper og graden af luftforurening?

Det har et nyt amerikansk studie forsøgt at give svar på.

Og resultaterne tyder på, at renere luft har stor betydning for folkesundheden og kan reducere antallet af alvorlige blodpropper i befolkningen.

Sammenhæng mellem luftforurening og alvorlige hjerteanfald

I de første fire måneder af 2021 var USA ligesom mange andre lande ramt af store nedlukninger som følge af coronapandemien.

Det betød færre biler på vejene og færre fly på vingerne, og som en naturlig følge deraf faldt luftforureningen i perioden også betragteligt.

Det gav amerikanske forskere en unik mulighed for at undersøge sammenhængen mellem luftforurening og forekomsten af alvorlige hjerteanfald såsom blodpropper i den amerikanske befolkning.

Den mulighed greb et amerikansk forskerhold fra University of California San Francisco.

Og resultaterne af studiet var overraskende.

– Efterhånden som luftforureningen faldt, fandt vi en sammenhængende reduktion i antallet af de mest alvorlige typer hjerteanfald, fortæller Gregory M. Marcus, professor på universitetet, til theheart.org, et amerikansk medie med fokus på hjertesygdomme og behandling.

Færre større blodpropper

Studiet viste, at på de dage, hvor luftforureningen var lav, var antallet af større blodpropper lavere.

Forureningen blev målt som niveauet af inhalerbare partikler af en størrelse på op til 2.5 mikrometer (også kaldet fine partikler, red.).

Og det viste sig, at for hver 10 μg/m3 (mikrogram pr. kubikmeter luft) reduktion af fine partikler, var der 6 procent færre større blodpropper.

Professoren erkender, at studiet var observationelt og derfor ikke kan bruges til at konkludere entydigt med hensyn til årsag og sammenhæng.

Ikke desto mindre bemærker han, at ”data tyder på, at en reduktion i partikelforureningen i perioden som minimum har været delvist ansvarlig for reduktionen af alvorlige hjerteanfald”.

Kan få stor betydning for folkesundheden

Sammenhængen mellem større luftforurening og højere risiko for alvorlige blodpropper og hjerteanfald har været kendt i mange år.

Blandt andet viser en ny undersøgelse fra det anerkendte tidsskrift The Lancet, at hele 2,5 milliarder byboere på verdensplan årligt udsættes for for høje niveauer af fine partikler.

Og at hele 1,8 millioner dødsfald om året på verdensplan i 2019 kan forbindes til luftforurening.

Men det nye amerikanske studie er bevis for, at det modsatte også er tilfældet.

Altså at antallet af alvorlige blodpropper og hjerteanfald falder, jo renere luften er.

– Resultaterne fra studiet kan bruges til at informere befolkningen om de helbredsmæssige gevinster ved at reducere luftforureningen og derigennem lægge pres på politikerne for at iværksætte større og flere tiltag mod luftforureningen, konkluderer studiets initiativtager, Sidney Aung, over for theheart.org.

Mediets egen kommentator, læge og professor Joel D. Kaufman, ser også store perspektiver i studiets resultater.

– Hvis resultaterne holder stik, betyder det, at en kraftig reduktion i forbruget af fossile brændstoffer – som vi alligevel skal opnå for at bekæmpe klimaforandringerne – kan vise sig at have en voldsomt stor positiv effekt på folkesundheden med det samme, siger han.

Bliv klogere på akutte blodpropper

Hver måned oplever over 600 danskere en akut blodprop i hjertet.

Er du en af dem, eller har du oplevet en blodprop hos en af dine nærmeste?

Så har du muligheden for at blive klogere på symptomer og behandling af akutte blodpropper i Hjerteforeningen.

I vores podcast om iskæmisk hjertesygdom fortæller overlæge Hans Erik Bøtker om, hvad der sker i blodkarrene, når en blodprop dannes og lukker af for blodforsyningen.

Hør mere om det og om symptomerne samt om den akutte og langsigtede behandling i podcasten, som læge Marie Bayer Elming er vært på.