Danske forskere står i spidsen for verdens største projekt af sin art. Ultralyd og MR-scanning af hjertet skal føre til en langt mere nøjagtig risikovurdering af patienter med type 2-diabetes og forebygge hjertesygdom og død.

Har du spørgsmål til artiklen, er du altid velkommen til at skrive os en mail (klik her).

Perspektiverne er store for den store gruppe danskere, der lever med diabetes og hjertesygdom. Meget store.

Et dansk forskningsprojekt med fire læger i spidsen har nemlig sat sig et klart mål.

I fremtiden skal vi blive meget bedre til at identificere og hjælpe gruppen af patienter med type 2-diabetes, der er i risiko for hjertesygdom.

Bedre til at vurdere risikoen for alvorlige hjertesygdomme, for blodpropper i hjertet og for hjertesvigt.

Og vigtigst af alt: Bedre til at sætte målrettet ind med en større forebyggende indsats, inden det går galt.

MR-scanning giver unik viden

Sølvkuglen, der skal bruges, hedder hjerte-MR-scanning.

Det forklarer én af forskerne bag projektet, som Hjerteforeningen har støttet med 700.000 kr.

Læge og ph.d.-studerende på projektet, Annemie Stege Bojer, fortæller:

– Formålet med projektet er at få en bedre forståelse af, hvordan diabetes påvirker hjertet hos patienter med type 2-diabetes.

– Man ved allerede en del om, hvordan hjertets funktion ændres hos diabetespatienter.

– Den viden har vi bl.a. fra nogle meget store og flotte hjerteultralydsstudier – såkaldt ekkokardiografi – som en anden forskningsgruppe her i Danmark står bag, siger hun.

– Men der er i mange patienters tilfælde brug for mere nøjagtig viden. Og den kan vi få gennem en MR-scanning med kontrast af hjertet.

– Her får vi pludselig en helt unik mulighed for fx at se nærmere på hjertets fyldning, måle fibrose og måle blodets gennemstrømning gennem hjertemusklen, fortæller Annemie Stege Bojer.

Mere viden skal forebygge hjertesygdom

Og hvad skal vi så bruge den nye viden til?

– En MR-scanning gør os langt bedre i stand til at identificere personer i høj risiko for alvorlige hjerte-kar-sygdomme, forklarer Annemie Stege Bojer.

– Det er velkendt, at patienter med diabetes har en øget forekomst af hjerte-kar-sygdom end resten af befolkningen.

– Hjertepatienter med diabetes rammes i højere grad af blodpropper i hjertet og hjertesvigt. Og det til trods for optimal behandling, som vi i dag kan tilbyde vores patienter.

– Så første skridt i at kunne forbedre behandlingen – og dermed forbygge hjertesygdom og død – er at vide mere om, hvordan diabetes påvirker hjertet.

– Kun gennem den viden kan fremtidige behandlinger rettes mod disse områder, forklarer forskeren.

Kapaciteten mangler i fremtiden

Ifølge Annemie Stege Bojer skal man også have et større perspektiv i betragtning ud over at hjælpe den enkelte hjertepatient.

– Der er også det samfundsaspekt, at vi i det moderne samfund bliver ældre og ældre og desværre også har en øget forekomst af overvægt og dermed øget forekomst af type 2-diabetes.

– Det betyder, at vi ikke i fremtiden vil have kapacitet til at fokusere og intensivere vores behandling af alle disse patienter.

– Derfor vil det være en stor fordel, hvis vi ud fra vores undersøgelser kan finde ud af, hvem der er i øget risiko for at få hjertesygdom, således at vi kan give netop dem den ekstra opmærksomhed, som er nødvendig, hvis sygdommen skal forbygges.

Patientgruppen er meget kompleks

En af grundene til, at det er så svært at fastsætte éns standarder for behandling af type 2-diabetes-patienter med hjertesygdom – og der derfor er brug for en MR-scanning – er patientgruppens sammensætning.

Den er nemlig meget kompleks, forklarer Annemie Stege Bojer.

– Diabetespatienter er en meget uensartet gruppe af mennesker, siger hun.

– De er multisyge med mange andre sygdomme end diabetes. Såsom forhøjet blodtryk, åreforkalkningssygdom, forhøjet kolesterol, nyresygdom, nervesygdom, øjensygdom, lungesygdom eller kræftsygdom.

– Derfor er der brug for at undersøge en større gruppe af mennesker for at kunne udelukke, at det ikke er én af de andre sygdomme, som er årsagen til hjertesygdommen – i stedet for arvæv og nedsat blodgennemstrømning, som vi identificerer i scanningen.

Studiet fortsætter i mange år frem

I projektet har hun og kollegerne igennem tre år undersøgt ca. 297 patienter med type-2-diabetes.

Og det planlægges at udvide den gruppe til at være 700 patienter i alt over de kommende år.

– Men vi er langtfra færdige med at analysere de store mænger af viden, der kan komme ud af det her studie, siger Annemie Stege Bojer, der forklarer, at man også vil lave opfølgende studier på patientgruppen, og at man samarbejder med en række andre forskere i Danmark og England.

Har noget unikt

Annemie Stege Bojer ser store perspektiver for fremtiden, efterhånden som projektet skrider frem.

– Vi har noget unikt her. Vi er til dato det største studie i hele verden, der har undersøgt type 2-diabetes-patienter med hjerte-MR, siger hun.

– Vi når næppe dertil, hvor alle type 2-diabetes-patienter skal have lavet hjerte-MR, simpelthen fordi det vil være for resursetungt og dyrt.

– Men vi kan måske finde andre og billigere måder at identificere patienter i risiko på, og så kan disse udvalgte risikopatienter skannes med hjerte-MR.

Annemie Stege Bojer glæder sig til at se, hvad projektet bringer med sig i fremtiden.

– På langt sigt forventer vi, at vores forskning bidrager til, at vi kan få identificeret de patienter, der er i særlig høj risiko for at få hjertesygdom.

– At vi derigennem kan gøre deres behandling bedre og derved forebygge udviklingen af hjertesygdom, slutter hun.

Lær mere hos Hjerteforeningen

Hvis du vil vide mere om diabetes og hjertesygdom, kan du finde masser af information på Hjerteforeningens hjemmeside.

Se eksempelvis her, hvor vi har samlet en række gode råd til dig, der lever med hjertesygdom og diabetes.

Du kan også høre meget mere til Annemie Stege Bojer på denne side, hvor hun er vært for en lang række podcasts i serien Hjertekammeret og gør lytterne klogere på en lang række emner inden for hjertesygdom.