Behandlingsgarantien skal fastholdes på sygehusene. De nuværende problemer understreger med al tydelighed behovet for en sundhedsaftale. Der er mangel på læger og andet sundhedspersonale mange steder i landet, og det kalder på gennemgribende forandringer i det danske sundhedsvæsen, siger administrerende direktør i Hjerteforeningen, Anne Kaltoft.

Har du spørgsmål til artiklen, er du altid velkommen til at skrive os en mail - klik her.
(Du må meget gerne indsætte link til artiklen i din mail.)

Patienterne mærker nu konsekvenserne af, at der er mangel på læger og personale på bl.a. landets akutafdelinger. Det får derfor patientforeninger til i Jyllands-Posten at kalde på politisk handling. Overfor avisen kalder sundhedsordfører situationen for ”alvorlig”-

Hos Hjerteforeningen er vi bekymrede for, at akutafdelingerne og hospitalerne oplever for mange patienter og for få ansatte. Situationen er opstået som resultat af coronapandemien og sygeplejestrejken.

Administrerende direktør i Hjerteforeningen, Anne Kaltoft, er opmærksom på, at ventetiderne er lange, og det samme er udsigten til, at patientpuklen kan løses. Der skal derfor handles politisk nu.

Jyllands-Posten peger på, at det i et notat fra Sundhedsstyrelsen fremgår, at ”da strejken sluttede i uge 34, vil det – regnet fra den 1. januar 2022 – tage mellem 1,5 og 2,8 år at afvikle efterslæbet på ventelisterne afhængig af, om personalet kan løbe stærkere – henholdsvis en meraktivitet på 5 eller 2 pct. i forhold til det normale niveau”.

 

Risikerer at vente længe på udredning og behandling

Anne Kaltoft skriver til Jyllands-Posten:

– Vi er meget bekymrede over presset på akutafdelingerne og de mange patienter med mulige alvorlige tilstande, der risikerer at vente længe på udredning og behandling. Vi ved, at tid er en afgørende faktor i forhold til akutte hjertepatienter. Derfor er hurtig udredning og behandling afgørende.

De nuværende problemer understreger ifølge Anne Kaltoft med al tydelighed behovet for en sundhedsaftale.

– Der er mangel på læger og andet sundhedspersonale mange steder i landet, og det kalder på gennemgribende forandringer i det danske sundhedsvæsen. Det er vigtigt, at man får lavet en langsigtet, gennemarbejdet aftale, hvor man får sat fokus på blandt andet de mange problemstillinger, der er rundtom på afdelingerne, skriver Anne Kaltoft i en mail til Jyllands-Posten, der også har talt med sundhedsordfører Per Larsen fra De Konservative.

Han frygter særligt konsekvenserne på de akutte afdelinger og mener, at hospitalerne bør bruge ressourcerne der, hvor der er mest brug for dem.

– Akutområdet skal have højeste prioritet, så man får løst de problemer, der kan have fatale konsekvenser. Det er ganske utilfredsstillende og utryghedsskabende for patienterne, at de skal vente så længe. Det kan have den konsekvens, at man er nødt til at skrue ned for nogle af de planlagte behandlinger i en periode,« siger Per Larsen til Jyllands-Posten.

Vi følger sagen om presset på akutafdelingerne og hospitalerne tæt. Følge med i Hjertenyt, du kan skrive dig op til her. Hjerteforeningens anbefalinger til fremtidens sundhedsvæsen kan du læse om her.