Bekymringer fylder meget i dagligdagen, og både hjertepatienter og pårørende savner mere information og støttetilbud i sundhedsvæsenet. Det konkluderes i en ny, landsdækkende undersøgelse, som Hjerteforeningen står bag.

Har du spørgsmål til artiklen, er du altid velkommen til at skrive os en mail (klik her).

Flere og flere danskere lever med hjertesygdom.

Årligt rammes cirka 56.400 danskere af en hjerte-kar-sygdom, men takket være forbedret behandling er overlevelsen stigende.

Det betyder, at cirka 524.000 danskere lever med en hjerte-kar-sygdom, samt at næsten alle i Danmark i fremtiden vil komme i berøring med hjertesygdom – enten som patient eller som pårørende.

For at sikre opdateret viden om personer med hjertesygdoms hverdag og deres oplevelser i sundhedsvæsenet har Hjerteforeningen i samarbejde med Hjertemedicinsk Forskningsenhed på Gentofte Hospital igen i år gennemført en national spørgeskemaundersøgelse, ”Livet med en hjertesygdom”.

Undersøgelsen sætter fokus på en lang række temaer og kortlægger såvel oplevelser i sundhedsvæsenet som psykiske, sociale og økonomiske udfordringer blandt personer med hjertesygdom og deres pårørende.

10.000 spørgeskemaer blev i efteråret 2020 sendt ud til hjertepatienter og pårørende landet over, og Hjerteforeningen modtog over 6.000 besvarelser.

Besvarelserne danner statistisk baggrund for en lang række konklusioner med hensyn til, hvordan hverdagen og livet er for hjertepatienter og pårørende i Danmark, og resultaterne vil også danne baggrund for nye forskningsprojekter, som danskerne gennem medlemskab og donationer til Hjerteforeningen vil støtte.

Savner hjælp til mental trivsel

Overordnet viser undersøgelsen, at mange hjertepatienter savner hjælp og støtte på det mentale område.

Således har mere end hver fjerde hjertepatient dårlig trivsel.

Det gælder især kvindelige og yngre hjertepatienter.

5,2 procent af alle hjertepatienter er i kategorien svært ensomme, 6,1 procent har symptomer på angst, og 5,2 procent tegn på depression.

Desuden finder undersøgelsen bl.a., at den sociale ulighed er stor, og at hjertepatienterne generelt savner at blive informeret og inddraget i sundhedsvæsenet.

Bekymringer fylder meget for pårørende

For pårørende til hjertepatienter gælder det bl.a., at mange kæmper med den daglige støtte til hjertepatienten.

Mere end hver tredje pårørende har svaret, at de opgaver, de hjælper hjertepatienten med, er fysisk eller psykisk belastende for dem.

Herudover svarer over 20 procent, at omgivelserne har svært ved at sætte sig ind i deres situation.

Over 60 procent af de pårørende oplever også, at sundhedspersonalet ikke viser interesse for, hvordan de har det, og generelt oplever kun få pårørende i undersøgelsen at få tilbudt støtte, fx i form af samtaler med en psykolog eller aflastning i forhold til praktiske opgaver.

Endelig fylder bekymringer meget i dagligdagen.

Seks ud af ti pårørende er bekymrede for, om de er der, hvis hjertesygdommen akut forværres.

Viden fra undersøgelsen skal bruges aktivt

Undersøgelsen ”Livet med en hjertesygdom” blev gennemført første gang i 2015.

Resultaterne herfra har sidenhen dannet grundlag for flere forskningsprojekter og har ikke mindst været en vigtig brik i Hjerteforeningens arbejde med at sikre, at alle hjertepatienter modtager og oplever høj kvalitet i og på tværs af alle sektorer i sundhedsvæsenet.

Derved bidrager undersøgelsen med værdifuld og opdateret viden og vil være med til at sikre et unikt vidensfundament for Hjerteforeningen i det videre arbejde med at forbedre livskvaliteten for hjertepatienter og deres pårørende.

– Undersøgelsen giver os viden om omfanget og karakteren af de problemstillinger, der fra patienternes og deres pårørendes perspektiv opstår på vejen i sundhedsvæsenet og i hverdagen med en hjertesygdom.

– Denne viden vil vi aktivt bruge i vores arbejde for at sikre bedre forhold og livskvalitet for de over 500.000 danske hjertepatienter og deres pårørende, siger Gunnar Gislason, forskningschef i Hjerteforeningen.

Vil du vide mere?

På denne side har du selv mulighed for at gå ind og finde tal og statistikker vedrørende alle dele af undersøgelsen ”Livet med en Hjertesygdom”.

Hvis du vil læse rapporterne i deres fulde længde, kan du læse rapporten om hjertepatienter her på dette link,  og rapporten om pårørende på dette link.

Og har du brug for uddybning, er du velkommen til at kontakte seniorforsker Nina Føns Johnsen på njohnsen@hjerteforeningen.dk.