I dag er det kun halvdelen af alle hjertepatienter, der gennemfører et rehabiliteringsforløb. Undersøgelser viser, at en hindring for mange er, at afstanden til genoptræning er for stor. Derfor mener Hjerteforeningen, at rehabiliteringen skal rykkes tættere på patienten og tilpasses den enkelte. Og for nogle kan digital genoptræning derhjemme være en god løsning.

Artiklen er udgivet for over 30 dage siden. Har du spørgsmål til indholdet, kontakt kkjensen@hjerteforeningen.dk.

Knud Kristiansen på 83 år fra Bindslev er et godt eksempel på, hvordan digital genoptræning – såkaldt telerehabilitering – fungerer med succes.

Han deltager i et pilotprojekt, hvor hjertepatienter med stentklap genoptræner hjemme i stuen.

Det sker ved hjælp af online kommunikation fra hospitalet.

For ham har det betydet, at han ikke har skullet være afhængig af, at andre kunne køre ham til genoptræning.

– Her efter operationen må jeg ikke køre bil i 30 dage, men når jeg bare kan træne herhjemme, behøver jeg slet ikke spekulere på, om der er nogen, der lige har tid til at køre med mig.

– Og i de her coronatider er det som kronisk hjertepatient også ideelt ikke at skulle af sted og være sammen med an­dre og risikere at blive smittet, siger han.

Knud Kristiansen tilføjer, at han også kan forestille sig hjem­metræningen som ideel for de patienter, der er svagere end ham, og som har brug for en blid start efter operationen.

Og træningen er gået godt, selvom Knud Kristiansen ifølge ham selv ikke er den store IT-ekspert:

– På trods af det synes jeg, at det har været meget let at gå til. Jeg har fået en grundig instruktion og en manual, og så er det bare at trykke på knapperne, når det er tid til at træne, siger han.

Kan få flere til at deltage i træning

Charlotte Brun Thorup, postdoc i klinisk sygepleje, Klinik ABK og Forskningsenhed for Klinisk Sygepleje på Aalborg Universitetshospital, er sygeplejerske på projektet.

Hun håber, at det kan dokumentere, at æl­dre mennesker med en stentklap oplever, at deres fysiske form bliver bedre.

Og også at deres livskvalitet øges, når de deltager i rehabilitering via apps, internet og hjemmeside, og at flere kommer med.

– Vi regner med, at vi kan få flere til at deltage i rehabiliteringen, når det foregår derhjemme, og når man hele tiden bliver involveret og får feedback på sin træning og sundhedstilstand, siger hun.

Telerehabilitering skal være et ekstra tilbud

Ifølge Anne Kaltoft, der er direktør i Hjerteforeningen, skal digital genoptræning være et tilbud til dem, der har lyst:

– Vi ønsker, at digitaliseringen skal være med til at sikre, at sundhedstilbuddene individualiseres og dermed rammer bredere. Og her kan genoptræning online eksempelvis bruges til at skabe mere fleksible patientforløb for dem, der ønsker det.

Hun mener ikke, at det er ensbetydende med, at al rehabilitering skal foregå digitalt.

– Det er utroligt situationsbestemt, om de digitale tilbud fungerer. For Knud har det fungeret godt, men for andre kan det give bedre mening, at genoptræningen foregår på hospitalet, siger Anne Kaltoft.

Hun understreger, at digital rehabilitering udelukkende skal ses som et supplement til de tilbud, der allerede findes.

Coronaerfaringer skal udnyttes

At erfaringerne med digitalisering under coronakrisens nedlukninger bliver taget med videre, er afgørende ifølge Anne Kaltoft.

– Vi arbejder i Hjerteforeningen hårdt på, at de digitale løsninger, vi ved, fungerer godt, skal blive et fast supplement til den rehabilitering, der foregår på hospitalerne, så flere hjertepatienter kommer til at gennemføre et rehabiliteringsforløb, siger Anne Kaltoft.

Hjerteforeningen tilbyder en lang række digitale motionstilbud, som du selv kan deltage i hjemme i stuen.

Her på dette link finder du en oversigt over alle vores tilbud.

Vil du læse mere om Knud Kristiansen og hans forløb med digital genoptræning, så se artiklen her.