Finsk forskning viser, at mænd, der er utilfredse med deres ægteskab, har større risiko for pludselig hjertedød. Det er vigtig viden, at mænds trivsel i parforholdet kan være afgørende for deres hjertes sundhed, forklarer forskningschef i Hjerteforeningen.

Har du spørgsmål til artiklen, er du altid velkommen til at skrive os en mail - klik her.
(Du må meget gerne indsætte link til artiklen i din mail.)

Skænderier og dårlig stemning mellem kone og mand. Ingen af parterne kan lide det. Og forskning viser, at mandens utilfredshed over tid med ægteskabet i værste fald kan få konsekvenser for hjertet.

Finske forskere har siden 1984 undersøgt, hvilken betydning 2.262 midaldrende mænds trivsel i ægteskabet havde for deres risiko for pludselig hjertedød.

Det korte svar: Jo mere utilfredse mændene var med deres ægteskab over tid, jo større var risikoen for pludselig hjertedød. Resultatet tog højde for andre faktorer, som man normalt forbinder med en øget risiko for hjerte-kar-sygdom.

I alt 239 mænd var udsat for pludselig hjertedød i perioden.

 

Vigtigt med fokus på trivsel

– Mænds trivsel i parforholdet kan over tid være afgørende for deres hjertes sundhed. Det er vigtig viden, ikke mindst for os mænd, der selv har et ansvar for vores egen sundhed, siger forskningschef Gunnar Gislason fra Hjerteforeningen og kalder det finske studie for ”meget fint arbejde”.

Han påpeger, at man dog altid skal tage udgangspunkt i den aktuelle situation.

– Det kan være, at de, som er utilfredse i ægteskabet, i højere grad bliver skilt, og at dødeligheden påvirkes af dette. Men det er præmisserne, når man laver en overlevelsesanalyse: at man ikke kan se ud i fremtiden. Jeg synes dog, forfatterne kommer meget godt rundt om de forbehold, som er relevante for tolkningen af resultaterne.

På globalt plan dør omkring 5 millioner mennesker årligt en pludselig hjertedød, og herhjemme finder pludselig hjertedød sted for 4.000 mennesker årligt.

Den gennemsnitlige mand blandt deltagerne i det finske forskningsstudie var 53 år og havde fået til opgave at udfylde en række spørgeskemaer om livsstil, risikofaktorer og ikke mindst den oplevede tilfredshed med ægteskabet. Mændene blev ligeledes interviewet på et sundhedscenter af forskergruppen.

Ring til Hjertelinjen med spørgsmål på 70 25 00 00.