På Hjerteforeningens virtuelle repræsentantskabsmøde lørdag 8. maj 2021 fortalte formand Christian Hassager i sin beretning, at Hjerteforeningen i 2020 har haft 114,4 millioner kroner til disposition til foreningens fire formål.

Artiklen er udgivet for over 30 dage siden. Har du spørgsmål til indholdet, kontakt kkjensen@hjerteforeningen.dk.

46 millioner kroner er gået til hjerteforskning, og som noget nyt har patienter og pårørende været inddraget i udvælgelsen af specifikke fokusområder.

Formanden Christian Hassager fortalte også, at Hjerteforeningen i 2020 besluttede at indgå i et samarbejde om forskning på hjerteområdet med Novo Nordisk Fonden om at finansiere Danish Cardiovascular Academy (DCA). Hjerteforeningen støtter DCA med 30 millioner kroner over en 5-årig periode, mens Novo Nordisk Fonden støtter med 150 millioner kroner. DCA er et landsdækkende akademi, der samler forskningskræfterne inden for hjerte-kar-området.

– Vi støtter akademiet for at forbedre mulighederne for diagnose, behandling og forebyggelse af hjerte-kar-sygdom. Vi skal skabe ny viden til dem, vi er sat i verden for at hjælpe, nemlig hjertepatienterne og de pårørende. Og i samme ombæring skal vi styrke vores rolle som en vigtig sundhedspolitisk aktør med central viden, pointerede Christian Hassager.

På repræsentantskabsmødet var der genvalg til følgende bestyrelsesmedlemmer, der var på valg i år:

Kjeld Ahrendsen (mandat som aktiv i lokalforening/klub) Hans Erik Bøtker (sundhedsfagligt mandat) Else Smith (sundhedsfagligt mandat) Kresten Schultz Jørgensen (mandat for samfundslivet bredt)

Efter mødet konstituerede bestyrelsen sig. Her blev formand Christian Hassager og næstformand Peter Højland genvalgt. Se mere om formandsskabet her.

Læs årsberetningen for 2020 herunder i e-bogen (klik og åbn)