Forskning støttet af Hjerteforeningen viser, at der er en stærk sammenhæng mellem dine gener, og hvor meget åreforkalkning du har i dit hjerte. Den her viden kan være utrolig vigtig i vores arbejde, siger forskningschef i Hjerteforeningen. 

Har du spørgsmål til artiklen, er du altid velkommen til at skrive os en mail (klik her).

Vi har længe vidst, at arvelighed og gener betyder noget for, om man får hjertesygdom og blodprop i hjertet. Hvad vi dog ikke har vidst, er, hvordan generne fører til, at nogle mennesker har en øget risiko for disse tilstande og sygdomme, og om information om generne kan bruges til at finde de patienter, der er i risikozonen. 

Forskere fra Region Midtjylland og Aarhus Universitet har sammen med kolleger fra Island nu undersøgt 1.645 patienter, som blev henvist af deres læge til undersøgelse på mistanke om åreforkalkning. 

Vi kan se, at den genetiske risiko er stærkt sammenhængende med graden af åreforkalkning, siger læge Morten Krogh Christiansen fra Afdelingen for Hjertesygdomme på Aarhus Universitetshospital, som har publiceret resultaterne i tidsskriftet Journal of the American Heart Association. 

Alle patienter fik undersøgt deres genetiske risiko og holdt den op imod målinger af flere millioner genetiske varianter i arvemassen. Samtidig fik patienterne også lavet en CT-skanning, der viser hjertets kranspulsårer og kan synliggøre åreforkalkning – og ikke mindst hvilke undertyper af åreforkalkning, der er tale om. 

Risikoen blev opgjort i en genetisk score. 

– Jo højere ens genetiske score er, jo mere åreforkalkning har man tendens til. Det betyder, både at åreforkalkningen er mere udtalt, og at flere af hjertets blodkar er ramt af åreforkalkning, og at der er mere af både “det fedtede” og “det forkalkede” åreforkalkningsmateriale”, siger lektor i genetik Mette Nyegaard.  

 

Stort fund 

Der er store perspektiver i at kunne udnytte den genetiske information, vi har om patienterne, til at finde de rigtige patienter at undersøge, siger forskningsleder og overlæge Morten Bøttcher fra Hospitalsenheden Vest, som i samarbejde med Mette Nyegaard er ansvarlig for undersøgelsen. 

– Den her viden kan være utrolig vigtig i vores arbejde, siger forskningschef Gunnar Gislason fra Hjerteforeningen, , som har støttet forskningsstudiet. 

At vi så tydeligt kan koble arvelighed med åreforkalkning, er et stort fund og godt arbejde af de involverede forskere. Vi støtter forskningen her, netop fordi vi skal lave disse store gennembrud, som gør os klogere på, om der er nogle danskere – i dette tilfælde med bestemte gener – vi skal passe lidt ekstra på, siger Gunnar Gislason.

– Det kunne også give os bedre vejledning med hensyn til igangsættelse af forebyggelsesmæssige tiltag og eventuel behandling. 

Den videnskabelige artikel hedderGenetic Risk of Coronary Artery Disease, Features of Atherosclerosis, and Coronary Plaque Burden” og er udgivet i Journal of the American Heart Association Cardiovascular and Cerebrovascular Disease  

 

Vær ikke bekymret: Vi kommer langt med god opsporing og sund livsstil

Bør du være bekymret for, om du har arvet tendensen til forkalkning af dit hjerte?

Nej, ikke i sig selv, fordi du med en sund livsstil kan gøre meget for at få et længere og sundere liv uden hjertesygdom.

Sådan lyder rådet fra Charlotte Munkholm. Hun er rådgiver ved Hjertelinjen og erfaren hjertesygeplejerske. Charlotte Munkholm peger på, at forskning på området åbner for mulighed for at finde de danskere, der har en øget risiko for forkalkning. Og det er positivt.

– Men det starter hos dig! Du bør kontakte din læge med henblik på en risikovurdering især, hvis du er ud af en familie, som tidligt rammes af forkalkningssygdomme. Forskningen kan hjælpe os fagpersoner med at udpege de personer, som er i øget risiko, siger Charlotte Munkholm.

Du får således i god tid mulighed for at påbegynde forebyggelse – herunder en sundere livsstil og eventuel medicinsk behandling.

– Du kommer med andre ord på forkant med en eventuel forkalkningsproces.

Charlotte Munkholm peger på, at sund kost, tilstrækkelig motion og nul tobak er gode steder at starte den  sunde livsstil, der gavner hjertet og kredsløbet. Læs Hjerteforeningens gode råd om sund livsstil her.

De sunde vaner er gode at give videre til vores børn, som hermed også får en mulighed for et længere og sundere liv uden hjertesygdom, siger Charlotte Munkholm.

Hjerteforeningens rådgivere er tilgængelige for råd og vejledning på hverdage mellem kl. 9 og 16 på tlf. 70250000

 

Få vores gode råd om hjertesund livsstil

Sådan lever du sundere