Andelen af hjertepatienter i rundspørge, der oplever ensomhed under coronakrisen, har været stigende siden i sommer. Psykolog i Hjerteforeningen kalder udviklingen bekymrende og peger på vigtigheden af at dyrke fællesskaber og få talt med andre i dagligdagen.

Har du spørgsmål til artiklen, er du altid velkommen til at skrive os en mail (klik her).

Hver fjerde hjertepatient i ny rundspørge har følt en svær grad af ensomhed under coronakrisen. Det viser tallene fra rundspørgen i Hjerteforeningens Brugerpanel gennemført i februar 2021. I en lignende rundspørge fra i sommer var det 15 procent af de adspurgte, der oplevede stor ensomhed. I samme periode tyder tallene på, at andelen af hjertepatienter med god eller særdeles god livskvalitet er faldet en smule. Den stigende ensomhed er bekymrende, mener Sidsel Grove, som er psykolog i Hjerteforeningen. Men hun er ikke overrasket, da ensomhed fylder en del i samtalerne, når hjertepatienter ringer til Hjertelinjen.

– De ting, som folk normalt fylder deres hverdag med, såsom at gå i biografen eller i teatret eller at ses med venner, er blevet skåret væk eller forbindes for nogle hjertepatienter med utryghed på grund af nervøsitet for smittefare. Derfor er mange alene med deres sygdom og deres egne tanker. Når vi står i en svær situation i livet, er det typisk gennem vores sociale relationer, vi søger trøst, støtte, glæde og anerkendelse. Socialt samvær er vigtigt for vores muligheder for at håndtere en svær situation og for vores mentale sundhed generelt, siger hun.

 

Ensomhed kan føre til angst

49 procent af de hjertepatienter, som har deltaget i rundspørgen, viser også tegn på såkaldt “coronaængstelse”, hvor et af symptomerne kan være, at pandemien er begyndt at styre ens liv. Et andet symptom kan være, at ens bekymringer er begyndt at påvirke ens partner eller børn. Sidste sommer var tallet 45 procent. Og ensomhed kan være med til at forstærke ens bekymringer og i sidste ende føre til angst, siger Sidsel Grove.

– Jo mere tid, man har til at bekymre sig uden at blive distraheret i positiv forstand af aktiviteter og samvær med andre, jo mere plads bliver der til bekymringer og til at udvikle angst, forklarer psykologen.

 

Fællesskab er vigtigt

Sidsel Grove peger på to elementer, der er vigtige for vores mentale helbred som mennesker, og som for mange har været fraværende under coronakrisen: fællesskab og mening. Fraværet af både det ene og det andet kan forstærke ensomheden, siger psykologen.

– At være en del af et fællesskab har en beskyttende effekt på ens mentale helbred. Samtidig er det vigtigt, at vi oplever, at vores hverdag er meningsfuld. Det kan være i form af arbejde eller andre aktiviteter, der bidrager positivt til vores selvforståelse. Hvis man som hjertepatient har skullet arbejde hjemmefra eller i forvejen ikke går på arbejde, har man været meget udsat i denne periode.

Sidsel Grove tror dog også, at den gradvise genåbning af samfundet og de stigende forårstemperaturer, som muliggør flere fælles udendørs aktiviteter, vil have en positiv effekt på en del hjertepatienters mentale helbred og ensomhed. Men for de mest sårbare hjertepatienter skal der nok mere til, mener psykologen.

– Jeg er bekymret for den store gruppe af sårbare, som har oplevet de største mentale konsekvenser på grund af coronakrisen. Flere af dem kan nok få brug for reel psykologbehandling for at komme ovenpå igen.

Ring til Hjertelinjen på 70 25 00 00, hvis du er bekymret for, om du har brug for psykologhjælp.

 

3 gode råd fra Hjertelinjen om ensomhed

Her du får du tre råd fra Sidsel Grove til at undgå, at ensomhed styrer dit liv under coronakrisen:

1. Sig det højt

Det er vigtigt at få talt med andre, når man føler sig ensom, så man ikke sidder for meget alene med sine tanker. Derudover kan det være en god ide at sige højt til familie og venner, at man er ensom, så ens omgangskreds bliver opmærksom på problemet.

 

2. Gå ture

Det er oplagt at huske telefonsamtaler med venner og familie, men derudover er det også en mulighed at gå en tur sammen med andre. En gåtur i selskab med andre kunne være et fast indslag én eller flere gange om ugen.

Prøv en af vores hjertestier

 

3. Dyrk (alternative) fællesskaber

Søg fællesskaber, hvor du kan. Det kan være et hobbyfællesskab, man dyrker udendørs med forsvarlig afstand til hinanden eller online. Hvis man eksempelvis er glad for at strikke, kan man dele sine resultater og få inspiration fra andre via webcam.

 

Om brugerpanelet

824 hjertepatienter og 120 pårørende fra Hjerteforeningens Brugerpanel deltog i den seneste rundspørge om hjertepatienters og pårørendes udfordringer under coronapandemien. Det kan ikke siges med sikkerhed, om brugerpanelet er repræsentativt for alle hjertepatienter.

 

Læs mere om rundspørgen nederst i artiklen

Få vores råd: Ensomhed og ængstelse er udbredt hos hjertepatienter og pårørende under coronakrisen

Rundspørge: Ja til vaccine mod coronavirus, men usikkerhed om, hvornår man stikkes