Du får her Hjerteforeningens mening, efter at det er blevet besluttet at sammenlægge risikogrupperne 10, 11 og 12. Det er ikke rimeligt, at en rask 50-årig pludselig kommer foran en syg 30-årig, lyder det fra foreningen.

Artiklen er udgivet for over 30 dage siden. Har du spørgsmål til indholdet, kontakt kkjensen@hjerteforeningen.dk.

Hjerteforeningen bakker op om myndighedernes anbefalinger omkring vaccinerne. Så langt, så godt.

Men det er med bekymring på vegne af de mest sårbare hjertepatienter, at Hjerteforeningen i dag erfarer, at Sundhedsstyrelsen nu vil sammenlægge risikogrupperne 10, 11 og 12.

Der inddeles i stedet efter alder nu, fremgår det Sundhedsstyrelsens vaccinationskalender.

Sundhedsstyrelsen regner med at være færdig med at vaccinere de mest sårbare grupper tidligt i april. Herefter begynder vaccinationen af borgere i alderen 65-84 år, svarende til vaccinationsgrupperne 7-9.

Ændringen vedrører borgere i alderen 16-64 år, som er inddelt i syv undergrupper på baggrund af deres alder. Således vil de næste, der får tilbudt vaccination, efter de sårbare og ældste danskere, være borgere i alderen 60-64 år, herefter 55-59 år og så 50-54 år.

Bagefter er det de 16-19-årige og 45-49-årige, som er i en gruppe, dernæst de 20-24-årige og 40-44-årige, der så bliver fulgt af de 25-29-årige og 35-39-årige. Til sidst ligger danskere i alderen mellem 30 og 34 år. For de 16-49-årige er den aldersbetingede risiko meget lille, så her har den større smittespredning blandt de yngre aldersgrupper haft indvirkning på prioriteringen.

Sundhedsstyrelsen forventer, at alle danskere er blevet tilbudt vaccination senest 25. juli, hvilket svarer til en fremrykning på tre uger i forhold til den sidste version af kalenderen.

 

Hjerteforeningen: Ændring rammer skævt

Fra Hjerteforeningen siger adm. direktør Anne Kaltoft:

– Vi erkender, at den hidtidige vaccineplan har haft sine udfordringer. Men når vi har støttet den, så er det ud fra et ønske om, at der bliver foretaget individuelle vurderinger af de enkelte patienter.

– Derfor er vi af den opfattelse, at den seneste ændring i vaccinestrategien rammer skævt. Det kommer til at betyde, at udsatte patienter ikke nødvendigvis er dem, der bliver vaccineret først. En rask 50-årig kommer pludselig foran en syg 30-årig. Det er ikke rimeligt, siger Anne Kaltoft.

Derfor understreger hun, at Hjerteforeningen opfordrer til, at myndighederne revurderer, om sammenlægningen af grupperne 10, 11 og 12 er hensigtsmæssig.

– Vi risikerer at isolere nogle af de udsatte patienter endnu længere, lyder bekymringen fra Anne Kaltoft.

Du kan læse mere uddybende om de faglige overvejelser bag Sundhedsstyrelsens justering af risikogrupperne her.

 

AstraZeneca: Få vores svar på dine spørgsmål om coronavaccinen