Et nyt, landsdækkende akademi vil samle forskningskræfterne inden for hjerte-kar-sygdomme. Formålet er at forbedre mulighederne for diagnose, behandling og forebyggelse af disse sygdomme. Hjerteforeningen bidrager med faglig ekspertise og 30 millioner kroner, ligesom Novo Nordisk Fonden bevilger 150 millioner kroner til akademiet.

Har du spørgsmål til artiklen, er du altid velkommen til at skrive os en mail (klik her).

Hjerteforeningen kæmper for de 524.000 danske hjertepatienter og pårørende – og de 55.000 danskere, der hvert år bliver diagnosticeret med hjerte-kar-sygdomme. Tallene viser, at et stigende antal mennesker lever med kroniske hjerte-kar-sygdomme.

Nu er ny, stor satsning på vej med navnet ”Danish Cardiovascular Academy”. Hjerteforeningen bidrager med 30 millioner kroner til akademiet, der skal forebygge hjerte-kar-sygdomme og højne livskvaliteten for personer, som lever med sygdommene. Novo Nordisk Fonden bevilger 150 millioner kroner til etablering og drift af akademiet.

– Vi er meget stolte af at bidrage til ”Danish Cardiovascular Academy” som partner. Sammen tror vi på, at vi kan skabe viden, der redder liv, siger Hjerteforeningens administrerende direktør, Anne Kaltoft.

Hjerteforeningen bifalder det store bidrag til etablering og drift fra Novo Nordisk Fonden, hvorfra det lyder:

– Danmark har en lang tradition for forskning i hjerte-kar-sygdomme, men de mange gode kræfter på området er aldrig blevet samlet før. Det vil Danish Cardiovascular Academy ændre på, og det er en udvikling, Novo Nordisk Fonden ser mange positive perspektiver ved og dermed gerne vil støtte, siger Niels-Henrik von Holstein-Rathlou, Senior Vice President, Biomedicine & Health Sciences, Novo Nordisk Fonden.

 

Patienternes perspektiv inddrages aktivt

Foruden at samle viden og kapaciteter fra universiteter, hospitaler og andre forskningsinstitutioner vil Danish Cardiovascular Academy lægge vægt på at inddrage patienternes perspektiv. Derfor er patientorganisationen Hjerteforeningen en af partnerne i akademiet.

– I Hjerteforeningen er vi glade for og stolte over, at vi som patientorganisation er inddraget aktivt i opbygningen af Danish Cardiovascular Academy. At inddrage en patientorganisation så aktivt er visionært og giver de bedste forudsætninger for at forme og løfte fremtidens danske forskning i hjerte-kar-sygdomme til gavn for patienter og samfundet, siger Hjerteforeningens administrerende direktør, Anne Kaltoft.

Aarhus Universitet, Syddansk Universitet, Aalborg Universitet, Københavns Universitet og de fire universitetshospitaler i Aarhus, Odense, Aalborg og København bidrager alle til projektet.  Anne Kaltoft peger på netop det vigtige, nationale samarbejde omkring akademiet.

– Hjerteforeningen er begejstret for, at Danish Cardiovascular Academy er en indsats, hvor mange forskningsmiljøer over hele Danmark samarbejder om at gøre en fælles, national forskel for de danske hjertepatienter.

 

BOKS: Derfor etableres Danish Cardiovascular Academy

Det nye ”Danish Cardiovascular Academy” er et bredt samarbejde, som vil bidrage til danskernes hjertesundhed på en række områder.

  • Danish Cardiovascular Academy vil skabe et stærkt nationalt og internationalt netværk på tværs af faggrænser og sektorer. Derudover vil akademiet fokusere på at rekruttere de bedste ph.d.-studerende og postdocs inden for hjerte-kar-området.
  • Ideen med at opsamle viden om hjerte-kar-sygdomme på tværs af landet er at skabe en bedre forståelse af de mekanismer, der leder til hjerte-kar-sygdomme. Dermed bliver det muligt at forbedre diagnose, behandling og forebyggelse af disse sygdomme.
  • Forskerne ved for eksempel, at der er en sammenhæng mellem metaboliske sygdomme som eksempelvis diabetes og udvikling af hjerte-kar-sygdomme. Den præcise sammenhæng kender de dog ikke endnu, og det er netop et af de områder, som det nye akademi vil gøre os klogere på.
  • De danske samarbejdspartnere i ”Danish Cardiovascular Academy” er Hjerteforeningen, Aarhus Universitet, Syddansk Universitet, Aalborg Universitet, Københavns Universitet og de fire universitetshospitaler i Aarhus, Odense, Aalborg og København. Novo Nordisk Fonden bevilger 150 millioner kroner til projektet.