Sundhedsstyrelsen har lavet videoer, der giver dig gode råd om, hvordan du og dine passer bedst på hinanden i denne juletid præget af coronavirus og en masse omstillinger. God jul!

Herover og herunder får du Sundhedsstyrelsens videoer om jul og corona. Du kan også følge med på sst.dk/jul.