Hjertepatienter kontakter Hjertelinjens rådgivere for at få vejledning i, hvordan de både holder en god jul og samtidig overholde de retningslinjer om coronavirus (COVID-19), som stadig gælder. Få svarene her. 

Jul er en tid, som på en eller anden måde definerer familien. Det er her, ældre og yngre mødes – og i de fleste familier har denne højtid stor betydning og er et arrangement, man ikke bare lige har lyst til at melde fra til eller aflyse.  

Derfor modtager bl.a. hjertesygeplejerske og rådgiver på Hjertelinjen Anne Marie Kurtzhals løbende opkald fra danske hjertepatienter og deres pårørende, der vil have vejledning i, hvordan de overholder anbefalingerne om coronahensyn, samtidig med at de holder en god jul.  

– Dem, som kontakter Hjertelinjen, er ofte de familiemedlemmer, som er bekymret for sig selv, eller som er bekymret for et andet familiemedlem, som er sårbar over for infektion med coronavirus. Det kan være bekymring om antallet af personer til julearrangementet. Der kan i visse familier være uenighed om, hvor forsigtig man skal være, og hvor mange det er forsvarligt at samle juleaften. Og det kan skabe knas i familierne, når disse beslutninger skal træffes, fortæller Anne Marie Kurtzhals. 

– Det kan også være bekymring for, om de unge ikke er opmærksomme nok, og at der derfor er øget risiko for, at de kan overføre smitte til de ældre.   

 

Bekymring om smitten fra eller til andre i familien  

Anne Marie Kurtzhals forklarer, at en mand ringede ind om jul og coronavirus for ikke lang tid siden. 

– Han var bekymret for, at andre i selskabet ved hans juleaften kunne være smittebærere, fordi en hel del unge studerende var inviteret. Han ville meget gerne have, at hele selskabet blev testet i dagene op til arrangementet, fortæller Anne Marie Kurtzhals. 

Hun fortæller, det – i særlige tilfælde – kan være en løsning at få selskabet testet op til jul, hvis de involverede også synes, at dette er en god idé, og en særlig sårbar er til stede. De sædvanlige anbefalinger om hygiejne m.v. er dog stadig gældende og meget vigtige.

– Man kan få foretaget en test forud for et arrangement, hvor der i selskabet er en til stede, som er særligt sårbar med hensyn til at få et alvorligt forløb i forbindelse med COVID-19. Når man bestiller en test, er det derfor denne rubrik, som skal afkrydses. 

En anden dansker ringede til Anne Marie Kurtzhals for at forhøre sig om en af de andre familiemedlemmers sårbarhed.  

– Han havde brug for viden, da han kunne mærke, at han brugte meget energi på at bekymre sig om sin nevø. Efter at de havde set og vurderet nevøens samlede risiko ud fra de helt generelle retningslinjer, viste det sig, at sårbarheden egentlig ikke var særligt stor set i et statistisk perspektiv. I denne vurdering ser vi på alder, og om der i den aktuelle situation er tale om en person med svær overvægt, og til sidst vurderes den aktuelle hjertediagnose. Det betød en stor lettelse for nevøens onkel, som fik meget mere ro i forhold til familiens julearrangementer, fortæller Anne Marie Kurtzhals. 

 

 Det gode råd 

Vi råder altid dem, som henvender sig med bekymring om familiebegivenheden, til at forsøge at tage den konstruktive samtale med resten af familien, forklarer Anne Marie Kurtzhals. 

Hun peger på, at det er vigtigt at forsøge ikke at få rollen som coronapoliti”. 

– Forsøg i stedet at udfolde de bekymringersom du selv har, og foreslå nogle løsninger, som du tror, det kan være muligt for familien at støtte op omkring.  

Anne Marie Kurtzhals og hendes kolleger råder også folk til prøve at se objektivt på situationen.  

Hvor stor er risikoen reelt? Hvordan ser det overordnede smittetryk ud? Holder vi os inden for de anbefalede retningslinjer? Som udgangspunkt ønsker alle i familien jo at komme igennem en jul uden at smitte nogen. Vi minder folk om, at de kan gøre rigtig meget selv ved at være skarpe på deres egen håndhygiejne og selvfølgelig holde afstand og ikke kramme, selvom vi går ind i en tid, hvor vi normalt ville kramme rigtig meget. 

 Ring til Hjertelinjen på 70 25 00 00 

 Læs Sundhedsstyrelsens anbefalinger om sociale arrangementer