Hvis vi bliver smittede med coronavirus (COVID-19), vil langt størstedelen af os få milde symptomer og blive raske igen efter to-tre uger uden yderligere behandling. Der er dog en gruppe mennesker, som oplever forskellige følger efter deres sygdomsforløb med coronavirus.  Læs om senfølger her. 

Opdateret 6. maj 2021, efter Sundhedsstyrelsen opdaterede sin udmelding om senfølger.

Omkring 10 procent af de personer, som bliver syge med coronavirus (COVID-19), forventes at opleve senfølger. 

Senfølger efter coronavirus påvirker den enkelte person meget forskelligt. Nogle senfølger har kendte årsager, og andre senfølger kender man fortsat ikke årsagen til. Og mens nogle senfølger er nemme at identificere, er andre senfølger mere diffuse. Endelig er der stor variation i sværhedsgraden af senfølgerne. De fleste mennesker, som oplever senfølger efter coronavirus, forventes at komme sig helt efter noget tid og uden hjælp fra sundhedsvæsenet.  

Senfølger kan opstå både hos personer, der har haft et mildt sygdomsforløb, og hos dem, som har haft et alvorligt forløb med coronavirus med indlæggelse og eventuelt intensiv behandling. Senfølger ses hos både unge og gamle samt hos både personer med kroniske sygdomme og personer, som ikke fejlede noget, da de fik coronavirus . 

Sundhedsstyrelsen har samlet den vigtigste viden om senfølger efter coronavirus i en række faglige anbefalinger. Alle regioner har etableret tilbud på sygehusene for patienter med senfølger efter coronavirus, og de regionale tilbud vil blive tilpasset i takt med dannelsen af nye erfaringer og viden på området. 

Hvorvidt hjertepatienter adskiller sig fra andre danskere i øget risiko for et svært forløb med coronavirus, når det kommer til at udvikle senfølger, vides ikke i skrivende stund. Men fra tidligere epidemier (eksempelvis SARS og MERS) ved vi, at hjertepatienter også kan opleve senfølger på linje med andre i risikogruppen.

Hjerteforeningen følger med i, om der skabes viden specifikt om senfølger og hjerteområdet, så vi kan formidle den viden til dig og dine pårørende. 

 

Oftest vil senfølger forsvinde igen uden hjælp fra sundhedsvæsenet

– Det er vigtigt at understrege, at de fleste, der oplever langvarige symptomer eller senfølger efter sygdom med coronavirus, forventes at komme sig helt efter noget tid og uden hjælp fra sundhedsvæsenet. For nogle vil det gå langsomt. Og andre vil opleve mere vedvarende symptomer, hvor der kan være behov for hjælp hos egen læge, en praktiserende speciallæge og/eller eventuelt en kommunal rehabiliteringsindsats, siger sektionsleder i Sundhedsstyrelsen, Line Riddersholm. 

I Hjerteforeningen siger forskningschef Gunnar Gislason: 

– Mange af coronavirus-senfølgerne minder om de symptomer, der ses efter andre alvorlige infektionssygdomme. Derfor har sundhedsvæsenet erfaring med at håndtere mange af dem. Med de nye anbefalinger får vi beskrevet, hvilke faglige indsatser der kan sættes ind med, for at få personer med senfølger hjulpet hurtigst muligt tilbage til deres almindelige hverdag. Samtidig giver de etablerede, regionale senfølgeklinikker mulighed for at hjælpe dem, der oplever uventede, komplekse eller langvarige senfølger. Det er samtidig vigtigt, at vi fortsætter med at undersøge og registrere senfølger specifikt relateret til sygdomsforløb med coronavirus, så vi bedre og bedre kan hjælpe dem, som bliver ramt. 

 

Hvad er senfølger? 

Der eksisterer ikke en officiel definition på senfølger efter coronavirus. Det kan derfor være svært at skelne imellem, hvornår følgerne er en del af et sygdomsforløb, som er mere langstrakt end normalt, og hvornår der er tale om symptomer, som er så langvarige, at der er tale om egentlige senfølger efter sygdommen.  

Danmark betragter Sundhedsstyrelsen vedvarende symptomer over fire uger efter smitte med coronavirus som et langstrakt sygdomsforløb med langvarige symptomer. Hvis symptomerne varer ved i mere end 12 uger efter smitte med coronavirus anses symptomerne som senfølger af coronavirus 

Hvis du oplever symptomer i længere tid i forbindelse med, at du har været syg med coronavirus og er bekymret, kan du tage kontakt til din egen læge for at få en indledende udredning.   

 

Hvad er de typiske senfølger? 

Der er beskrevet en række forskellige langvarige symptomer, der varer ved efter sygdomsforløb med coronavirus: 

 • Åndenød 
 • Hoste 
 • Brystsmerter 
 • Trykken for brystet 
 • Hjertebanken 
 • Træthed 
 • Feber 
 • Koncentrationsbesvær 
 • Hukommelsesbesvær 
 • Hovedpine 
 • Søvnforstyrrelser 
 • Nedsat/ændret følesans 
 • Svimmelhed 
 • Mavesmerter 
 • Kvalme 
 • Diarre 
 • Nedsat appetit  
 • Led- og muskelsmerter 
 • Symptomer på depression og angst 
 • Tab af smag/lugtesans 
 • Tinnitus 
 • Ørepine 
 • Ondt i halsen 
 • Svimmelhed 
 • Hududslæt 

Symptomer kan have varierende sværhedsgrad og vil dermed påvirke den enkelte person på forskellig vis. Derudover kan der være følger på grund af behandling. En person, som har modtaget intensiv behandling, kan opleve, at vedkommende i kortere eller længere tid efter udskrivelsen kan have nedsat fysisk, psykisk og kognitivt funktionsniveau. 

 

LÆS: Du kan læse mere om Sundhedsstyrelsens anbefalinger til håndtering af senfølger her