De danske intensivafdelinger giver for første gang en komplet beskrivelse af intensivpatienter indlagt under coronaens første bølge i perioden frem til 20. maj i år. De danske tal for overlevelse er højere, end hvad vi i første omgang var bekymrede for, at de ville være, fortæller forskningschef. 

Har du spørgsmål til artiklen, er du altid velkommen til at skrive os en mail (klik her).

Trist baggrund, men gode tal. Sådan kan det opsummeres, hvad danske forskere nu har fundet frem. 

Under den første bølge af coronavirus i Danmark blev i alt 323 patienter indlagt med coronavirus (COVID-19) på intensivafdelingerne i Danmark. Statens Seruminstitut har skønnet, at ca. 70.000 patienter blev smittet med coronavirus i samme periode. Det svarer til, at 0,5 procent af alle smittede risikerer at blive indlagt på intensivafdeling.

Forskere har nu undersøgt de informationer, som sundhedsprofessionelle sammen har indsamlet om patienterne under første bølge, og de nye tal er nu publiceret i det internationale tidsskrift “ACTA”.  

Kort fortalt går det bedre på de danske intensivafdelinger under coronakrisen end først forventet. 

Sammenlignet med udenlandske opgørelser fra bl.a. England, Italien, USA og Kina, er danske COVID 19-patienter på intensivafdelingerne ældre. Rigshospitalet.dk skriver, at dødeligheden blandt patienterne trods den højere alder er relativt lav, og formulerer således konklusionen: Set i det lys klarer de danske COVID 19-patienter sig ganske godt. 

I Hjerteforeningen vækker resultatet glæde på vegne af hjertepatienterne, der forståeligt kan være ængstelige for at gennemgå et alvorligt forløb med coronavirus. 

I starten, og før vi havde gjort os erfaringer med coronavirus (COVID-19), havde vi i det danske sundhedsvæsen en bekymring om en dødelighed på over 80 procent for patienter indlagt på intensiv. Herunder hjertepatienter. Men vi glæder os meget over, at vi ifølge studiet her faktisk ligger på under halvdelen af det tal. Det er godt arbejde af vores sundhedsprofessionelle, der arbejder systematisk og godt med den nyeste viden, vi sammen fremskaffer, siger Gunnar Gislason, der forskningschef i Hjerteforeningen. 

Over 60 procent overlevede med coronavirus

Gennemsnitsalderen for indlagte coronapatienter var 68 år. Cirka en tredjedel af patienterne var ellers raske og havde ingen kroniske sygdomme forud for indlæggelsen. 8 ud af 10 patienter kom i respirator, og halvdelen af dem lå i respirator i to uger – en fjerdedel i tre uger eller mere, hvilket ifølge rigshospitalet.dk er betragteligt længere tid end sædvanligt for en patient på intensiv”.

37 procent af patienterne døde under indlæggelsen med coronavirus, og selvom det er et højt tal, er det relativt lavt set i forhold til andre landes opgørelser. For patienter uden anden sygdom faldt dødeligheden til 25 procent. Det er især høj alder, mandligt køn og kroniske sygdomme, særligt lungesygdomme, der øger risikoen for at dø, oplyses det på rigshospitalet.dk.
 

Forhold dig til den præcise viden 

Intensivlæge Nicolai Haase fra Rigshospitalet har taget initiativ til undersøgelsen. Han opfordrer til, at man forholder sig til præcis viden om coronavirus og fakta om sygdomsforløb.

– Når vi lægefagligt, politisk og personligt skal forholde os til corona, er det enormt vigtigt, at vi ikke baserer vores beslutninger på rygter og historier fra verdens coronabrændpunkter, men har præcis viden om coronaen i Danmark, siger Nicolai Haase, der sammen med kollegerne rundt om i landet følger patienternes videre forløb.

– Med så lange forløb på intensiv afdeling og med brug af respirator vil nogle af vores patienter have lange genoptræningsforløb, og det kan ikke udelukkes, at nogle vil få varige men. Det fylder meget i mediebilledet i øjeblikket, og igen har vi brug for præcise tal at forholde os til. Dem er vi også ved at skaffe nu. 

 

Eneste undersøgelse af sin art i verden 

Ingen andre lande har været i stand til at lave tilsvarende nationale opgørelser, og det brede samarbejde i en travl tid har imponeret Nicolai Haase, skriver rigshospitalet.dk. 

– Vores tal viser, at vi på intensivafdelinger i Danmark har kunnet levere behandling af høj kvalitet, selvom situationen var tilspidset. Vi skulle både forberede os på flere patienter og udvide vores kapacitet, men fik heldigvis stor hjælp fra personale fra andre afdelinger, som hjalp med patientbehandlingen. Vi bliver hele tiden bedre til at forstå og behandle sygdommen effektivt med virusbremsende og betændelsesdæmpende medicin, siger Nicolai Haase. 

Intensiv overlæge på Aarhus Universitetshospital Steffen Christensen er ligeledes tilfreds med indsamlingen af data til gavn for patienterne. 

– Da COVID-19 ramte Danmark i foråret, formåede vi hurtigt at iværksætte planer for håndteringen af et potentielt stort antal kritisk syge patienter. Dette ofte ved hjælp uddannelse af personale fra andre afdelinger og på tværs af fagområder. Det succesfulde samarbejde internt på hospitalerne medførte, at kapaciteten på intensivområdet ikke blev overskredet, siger Steffen Christensen, der er formand for Dansk Intensiv Database.