Resultaterne fra en analyse peger på, at personer, der er født med en hjertefejl, og som oplever symptomer på smitte med coronavirus (COVID-19), har en lille risiko for et moderat til alvorligt sygdomsforløb. Studiet viser, at alder betyder meget i forhold til coronavirus, siger forskningschef fra Hjerteforeningen.

Har du en medfødt hjertefejl, er din risiko for et svært sygdomsforløb med coronavirus ikke forhøjet.

Det peger forskere i New York City, USA, nu på. De har netop udgivet resultaterne fra det måske største studie af sin art i forskningstidsskriftet ”Journal of the American Heart Association”, der udgives af den amerikanske hjerteforening og er gratis at tilgå.

Forskerne har undersøgt betydningen af en infektion med coronavirus (COVID-19) hos patienter med medfødt hjertefejl.

– I starten af pandemien frygtede mange, at medfødt hjertefejl ville være en lige så stor risikofaktor i forbindelse med coronavirus, som erhvervet hjertesygdom hos voksne, udtrykker forskerne i tidsskriftet og forklarer, at de nu er betrygget af, at antallet af patienter med medfødt hjertefejl, der er blevet behandlet, har vist sig at være lavt.

Endvidere glæder forskerne sig over, at denne patientgruppe er kommet godt ud på den anden side af behandlingen for COVID-19.

Blandt de 53 undersøgte patienter med medfødt hjertefejl så forskerne, at kun 9 patienter, svarende til 17 procent, oplevede et moderat til alvorligt forløb med coronavirus. De fleste af de patienter, som oplevede et alvorligt forløb, havde udover deres hjertefejl også kromosomfejl. Kromosomfejl kan medføre, at der er mere alvorlig underliggende sygdom. 3 patienter, svarende til 6 procent, døde. Det er en væsentlig bedre prognose end først antaget ved pandemiens start, bemærker forskningschef i Hjerteforeningen Gunnar Gislason og siger:

– Studiet antyder, trods det lille antal forsøgsdeltagere, at medfødt hjertefejl i sig selv ikke er grund til, at man vil opleve alvorlige forløb med COVID-19. Det er vigtigt og interessant, fordi forskningen viser, at alder betyder utrolig meget ved smitte med coronavirus. Forholdsvis unge og formentlig velbehandlede patienter kan tåle at få COVID-19, selvom de har en underliggende medfødt hjertesygdom. Så det er betryggende for os som fagfolk og selvfølgelig også vigtigt for patienterne.