En folkesundhedslov vil skabe et sundere, mere lige og bæredygtigt Danmark – også for de mere end 500.000 danskere, der lever med hjerte-kar-sygdom. I en fælles appel opfordrer Hjerteforeningen sammen med bl.a. Danske Regioner, Kræftens Bekæmpelse, Danske Patienter og Vidensråd for Forebyggelse til at sætte bredt ind for at bekæmpe uligheden i samfundet.

Har du spørgsmål til artiklen, er du altid velkommen til at skrive os en mail (klik her).

Kære regering og folketingsmedlem

Vi opfordrer jer til at vedtage en folkesundhedslov i Danmark og dermed tage et afgørende skridt mod et sundere, mere lige og bæredygtigt Danmark. En folkesundhedslov er det redskab, der kan sikre den nødvendige prioritering og handling.

Vi ser desværre i dag, at det på mange måder går den forkerte vej med folkesundheden. Flere og flere lider af kroniske sygdomme, som kunne forebygges. Fire ud af ti lever endda med mere end én kronisk sygdom. Knap en million danskere er plaget af lænde-ryg-smerter, og næsten lige så mange har slidgigt, migræne eller nakkesmerter. Hvert år får over 15.000 danskere konstateret diabetes, omkring 16.000 dør af kræft og 5.500 dør af KOL. Mennesker med alvorlige psykiske lidelser dør 15-20 år tidligere end andre, og angst er den hyppigste årsag til førtidspension. Samtidig ser vi en stigning i antallet af mennesker, der rammes af psykisk sygdom, og mistrivsel er et voksende problem hos vores børn og unge.

 

Social ulighed vokser

Fremskrivninger viser, at den stigende forekomst af kroniske sygdomme vil fortsætte. Det koster både menneskeliv, livskvalitet og samfundskroner. Nyeste viden fra Sundhedsstyrelsen slår fast, at sundhed og sygdom er skævt fordelt i Danmark, og at den sociale ulighed i sundhed har vokset sig større gennem de seneste årtier. Allerede når vi bliver født er vores chancer for et godt og langt liv ulige. Og gennem livet øges uligheden. Det skyldes en lang række forhold, der rækker langt ud over sundhedsvæsenets grænser. Det er derfor afgørende, at vi handler i et bredt samarbejde på tværs af samfundet, hvis vi skal uligheden til livs.

Den forståelse og tilgang skal stadfæstes ved lov, så alle politiske niveauer, sektorer og velfærdsområder i Danmark forpligter sig til at medtænke borgernes sundhed og trivsel. Med en bred forebyggelsesindsats og med ofte simple og veldokumenterede tiltag kan mange flere mennesker få mulighed for at leve flere gode år uden sygdom.

 

Fælles ansvar

I dag kan det være svært at finde plads til et sundhedsperspektiv i politikker, hvor sundhed ikke er udgangspunktet for politikområdet. Men når vi ved, at den konkrete politik har afgørende betydning for vores sundhed og trivsel, så er det vores fælles ansvar at benytte muligheden for at løfte folkesundheden og skabe mere lighed. Derfor skal sundhed og trivsel indgå som fokus i politikker generelt. Det kan for eksempel handle om politik på beskæftigelses-, uddannelses-, kultur-, bolig-, transport- og socialområdet, eller andre politikområder, som har indflydelse på vores sundhed som fx tobaks-, fødevare- og alkoholpolitik. Kort sagt skal en folkesundhedslov være en politisk ramme og løftestang til at bruge de rette virkemidler til at skabe sundhed for alle.

Med en folkesundhedslov ønsker vi en aktiv og forpligtende stillingtagen til, hvordan vi gør sunde valg til nemme valg og skaber gode rammer for sundhed, trivsel og fællesskaber i hele befolkningen. Vi ønsker at tage et større fælles ansvar for folkesundheden, og det håber vi, at I i regeringen og Folketinget også vil. Gevinsterne taler for sig selv. Det vil skabe flere gode leveår, mere social lighed og råd til fremtidens velfærdssamfund.

 

UNDERSKRIVERE

 1. Danske Regioner
 2. Lægeforeningen
 3. Kræftens Bekæmpelse
 4. Hjerteforeningen
 5. Danske Patienter
 6. DSR
 7. Vidensråd for Forebyggelse
 8. Danske Handicaporganisationer
 9. Cyklistforbundet
 10. Danmarks Biblioteksforening
 11. Psoriasisforeningen
 12. 3F
 13. Danske Fysioterapeuter
 14. Mødrehjælpen
 15. Danske Tandplejere
 16. Ergoterapeutforeningen
 17. Diabetesforeningen
 18. Danske Erhvervsskoler og -gymnasier
 19. Blå Kors
 20. Dansk Erhverv
 21. DGI
 22. DIF
 23. Danske Seniorer
 24. FOA
 25. Lungeforeningen
 26. Gigtforeningen
 27. LEV
 28. Nationalt videnscenter for hovedpine
 29. Scleroseforeningen
 30. Velliv
 31. Forum for Mænds Sundhed
 32. LIF
 33. Danmarks Almene Boliger
 34. Forsikring og Pension
 35. Parkinsonforeningen
 36. Kost- og Ernæringsforbundet
 37. EN AF OS
 38. Psykiatrifonden
 39. Danske Gymnasier
 40. Jordemoderforeningen
 41. Dansk Kiropraktor Forening
 42. Dansk Psykolog Forening
 43. SIND
 44. Fagligt Selskab for Sundhedsplejersker
 45. Julemærkehjemmene
 46. Danske Fodterapeuter
 47. Dansk Selskab for Folkesundhed
 48. Forbundet Kultur og Information
 49. Hjerneskadeforeningen
 50. Alzheimerforeningen
 51. Farmakonomforeningen
 52. Ældre Sagen
 53. Dansk Firmaidrætsforbund
 54. Ungdomsringen
 55. Alkohol og Samfund
 56. Dansk Industri
 57. Antidoping Danmark