Over 600.000 har fået en invitation til at deltage i overvågningsprojektet ”Vi tester Danmark”, og i skrivende stund har 109.717 danskere svaret, at de ønsker at deltage og gøre Danmark klogere på coronavirus.

Fakta i artiklen

Artiklen herunder er over 1 år gammelt, og ligesom med al anden viden omtalt i en redaktionel sammenhæng kan den faktuelle virkelighed have udviklet sig siden publiceringen af artiklen. Bliver du i tvivl om en artikels faktuelle indhold, kan du altid skrive til madslo@hjerteforeningen.dk.

“Vi tester Danmark” er et stort, nationalt overvågningsprojekt, som skal samle viden om omfanget af smitte og immunitet i forbindelse med coronavirus (COVID-19). Målet er at forbedre vores viden om coronavirussens greb om Danmark og hjælpe til med større sikkerhed at kunne sige mere om, hvordan coronavirus påvirker den samlede danske befolkning. Resultaterne fra projektet vil spille en vigtig rolle for, hvordan Danmark skal håndtere epidemien fremadrettet.

– Vi bakker fra Hjerteforeningen op, og jeg synes, at det særlige her er, at vi kan få svar fra næsten hver femte dansker, og at rigtig mange forskellige dygtige mennesker samarbejder for at gøre ”Vi tester Danmark” til en succes. Og så er det klart, at et godt resultat fra denne indsats også vil komme hjertepatienterne til gode, siger Gunnar Gislason, der er forskningschef i Hjerteforeningen.

I første omgang bliver over 1 million danskere over 15 år kontaktet via e-Boks og spurgt, om de vil være med. Der indsamles viden ved hjælp af et spørgeskema, som indgår i en undersøgelse om risikofaktorer og symptomer ved coronavirus. Samtidig tilbydes en stor gruppe borgere muligheden for at teste, om de har antistoffer mod coronavirus i blodet ved hjælp af en hjemmetest. De første 500.000 vil modtage en test.

– Antistoftesten vil give dig en ide om, hvorvidt du har været smittet med coronavirus, også selvom du ikke har haft symptomer. Men det vigtigste ved testen er det bidrag, man giver til ny viden om sygdommen, forklarer Gunnar Gislason.

Professor Henrik Ullum, der leder den virologiske afdeling i Rigshospitalets biobank, siger til ssi.dk:

– Nu håber vi, at endnu flere af de invitererede vælger at udfylde spørgeskemaet og også har mod på at lave antistoftesten. Kombinationen af spørgeskemaet og antistoftesten giver os uvurderlig indsigt i COVID-19-epidemien i Danmark.

“Vi tester Danmark” drives af Statens Serum Institut i samarbejde med eksperter fra regionerne og universiteterne. Foruden af Hjerteforeningen bakkes projektet op af en lang række interesseorganisationer, Sundhedsstyrelsen, Styrelsen for Patientsikkerhed, Kommunernes Landsforening og Danske Regioner.

Få mere information på vitesterdanmark.dk om forskerne bag, antistoffer og testen.