I undersøgelsen "Livet med en hjertesygdom" undersøger Hjerteforeningen i samarbejde med Hjertemedicinsk Forskningsenhed på Gentofte Hospital, hvordan det er at leve med en hjertesygdom som patient eller pårørende, samt hvordan kontakten med sundhedsvæsenet opleves.

Har du spørgsmål til artiklen, er du altid velkommen til at skrive os en mail (klik her).

Undersøgelsen, der gennemføres som en spørgeskemaundersøgelse, sætter fokus på en lang række temaer og kortlægger såvel oplevelser i sundhedsvæsenet som psykiske, sociale og økonomiske udfordringer blandt personer med hjertesygdom og deres pårørende.

Derved bidrager undersøgelsen med værdifuld og opdateret viden og vil være med til at sikre et unikt vidensfundament for Hjerteforeningen i det videre arbejde med at forbedre livskvaliteten for hjertepatienter og deres pårørende.

– Undersøgelsen giver os viden om omfanget og karakteren af de problemstillinger, der fra patienternes og deres pårørendes perspektiv opstår på vejen i sundhedsvæsenet og i hverdagen med en hjertesygdom. Denne viden vil vi aktivt bruge i vores arbejde for at sikre bedre forhold og højere livskvalitet for de over 500.000 danske hjertepatienter og deres pårørende, siger Gunnar Gislason, der er forskningschef i Hjerteforeningen.

I alt er 10.000 tilfældigt udvalgte personer med hjertesygdom og deres pårørende inviteret til at deltage i undersøgelsen, der gennemføres i efteråret 2020. Resultaterne af undersøgelsen forventes at blive offentliggjort i løbet af 2021.

Undersøgelsen støttes af Snedkermester Sophus Jacobsen og hustru Astrid Jacobsens Fond, Helsefonden, Grete og Sigurd Pedersens Fond, Ingeniør, kaptajn Aage Nielsens Familiefond og Lemvigh-Müller Fonden.

Spørgsmål om undersøgelsen kan rettes til seniorforsker Nina Føns Johnsen på njohnsen@hjerteforeningen.dk.