Flere hjertepatienter er utrygge ved at passe deres arbejde på fx væresteder og gymnasier, fordi det for tiden især er unge, der er blandt de smittede med corona. Hjertelinjen giver råd til at håndtere bekymringen.

Fakta i artiklen

Artiklen herunder er over 1 år gammelt, og ligesom med al anden viden omtalt i en redaktionel sammenhæng kan den faktuelle virkelighed have udviklet sig siden publiceringen af artiklen. Bliver du i tvivl om en artikels faktuelle indhold, kan du altid skrive til madslo@hjerteforeningen.dk.

De seneste uger har især én gruppe været omtalt, når det handlede om nye smittetilfælde med coronavirus (COVID-19): de unge. Og det har vakt bekymring hos flere af de hjertepatienter, som arbejder med unge til daglig, fx på væresteder, ungdomsskoler og gymnasier.

Bekymringen kan mærkes på Hjertelinjen, hvor flere af henvendelserne er fra hjertepatienter, der frygter den stigende risiko for smitte.

– Særligt de unge har været meget i fokus i den senere tid, og det har gjort nogle af de hjertepatienter, som arbejder med unge til daglig, bekymrede. De føler sig pludselig mere udsatte og ved ikke, hvordan de skal forholde sig, fortæller sygeplejerske Anne Marie Kurtzhals, som er rådgiver på Hjertelinjen.

Forskningschef: Følg retningslinjerne

Her oplever rådgiverne, at det nye fokus på særligt én gruppe har sat nogle hjertepatienter i et dilemma.

– De unge er blevet fremstillet som nogle af dem, der ikke har fulgt retningslinjerne, og som har taget lidt mere afslappet på det hele. Det, kombineret med de stigende smittetal, fylder meget hos nogle af dem, vi hører fra, siger Anne Marie Kurtzhals.

Det betyder dog ikke, at hjertepatienter, som arbejder med unge, som udgangspunkt er udsat for større smitterisiko.

– Men det er vigtigt fortsat at følge myndighedernes retningslinjer og anbefalinger om afstand og god håndhygiejne, understreger Gunnar Gislason.

Andre aktiviteter

Anne Marie Kurtzhals opfordrer den bekymrede medarbejder til at tage en snak med sin arbejdsgiver – gerne med forslag til konstruktive løsninger og med en positiv indstilling.

– Hvis man plejer at spille brætspil med de unge, kan man fx foreslå sin arbejdsgiver alternative aktiviteter, hvor man sikrer, at man kan holde afstand, fx aktiviteter, hvor man er udendørs.

Kontakt egen læge ved tvivl

På Hjertelinjen er rådgiverne dog godt klar over, at det ikke altid er så ligetil “bare” at tage en snak med sin leder.

– Mange kan godt komme til at føle sig klemt, fordi de føler, at problemet skal løses oppefra, men de oplever, at det bliver det ikke. De ønsker, at det er arbejdspladsen, der tager ansvaret, men oplever i stedet at stå med det selv. Det kan godt stille dem i en svær position, forklarer Anne Marie Kurtzhals og minder om, at hvis man er i tvivl om, hvorvidt man tilhører en udsat risikogruppe med hensyn til et alvorligt forløb ved coronasmitte, kan det være en god idé at få en samtale med sin egen læge.

– Så er man sikker på den helt rigtige lægefaglige vurdering i forhold til, hvor sårbar man er i sin givne arbejdssituation, siger Anne Marie Kurtzhals.