Du får her Hjerteforeningens anbefalinger om mundbind og visir under coronakrisen. Følg med på hjerteforeningen.dk/corona, hvor du løbende kan få de nyeste råd og den nyeste viden om coronavirus (COVID-19) og hjertesygdom.

Har du spørgsmål til artiklen, er du altid velkommen til at skrive os en mail (klik her).

Coronavirus har igen fået fat i Danmark, og vi har gennem efteråret set voksende smittetal. Samtidig er smitten blevet mere diffus og ikke centreret omkring enkelte afgrænsede udbrud, som vi så det i sensommeren.

Samfundet er i vid udstrækning åbent igen, og selvom der fortsat er restriktioner, som reducerer aktiviteten og antallet af personer, der må samles, så er der stadig steder, hvor der kan forekomme trængsel, og hvor der i det offentlige rum vil være en smitterisiko.  

Fra den 29. oktober træder der derfor en række nye krav om mundbind i kraft. Fremover skal vi vænne os til, at mundbindet bliver en fast følgesvend, når vi bevæger os omkring i det offentlige rum. Mundbind bliver fremover et krav for at kunne opretholde vores hverdag og udføre vigtige daglige funktioner som at handle ind, være i kontakt med sundhedsvæsenet, deltage i fritidsaktiviteter eller fx gå på restaurant. 

Vi vurderer, at der er risiko for at blive smittet i hele landet lige nu. Derfor anbefaler vi, at man bruger mundbind, når man opholder sig indenfor på steder, hvor der er offentlig adgang, og hvor det kan være svært at holde afstand. En øget brug af mundbind er lige nu prisen for, at vi kan holde skoler, arbejdspladser, sportsklubber og diverse kulturtilbud åbne, siger konstitueret enhedschef i Sundhedsstyrelsen Bolette Søborg.

Hjerteforeningens forskningschef Gunnar Gislason siger:

– Den videnskabelige dokumentation er ikke perfekt, men ud fra det vi ved nu, så kan vi antage at mundbind kan forebygge smitte, når det bruges korrekt og som et supplement til de øvrige anbefalinger om afstand og håndhygiejne. Det er også det, som er anbefalingen fra de internationale sundhedsmyndigheder som WHO og det europæiske smitteagentur. Vi skal bruge alle de værktøjer, som vi kan.

 

Overblik: Her er anbefalingerne, du skal kende

Sundhedsstyrelsen har derfor opdateret al information om brug af mundbind pr. 29 oktober. Du får her vores formidling af Sundhedsstyrelsens informationer.  

Situationer hvor Sundhedsstyrelsen anbefaler brug af mundbind blandt: 

 • Personer, som er testet positiv for coronavirus eller er i risiko for at være smittet, og som undtagelsesvist er nødt til at bryde selvisolation, fx i forbindelse med test. 
 • Personer i øget risiko for et alvorligt forløb ved COVID-19 i situationer, hvor enten de eller andre kan have svært ved at holde to meters afstand, fx under indkøb, et familiearrangement eller lign.  
 • Personer, som skal besøge en person i øget risiko, som ikke er en del af vedkommendes husstand, og hvor det ikke er muligt at holde afstand.   
 • Ved store forsamlinger, som fx demonstrationer og optog, hvor det kan være svært at holde afstand.  

Situationer, hvor mundbind eller ansigtsvisir er et krav: 

 • Ved rejser med kollektiv transport i hele landet og på alle tidspunkter af døgnet.  
 • Ved besøg på restauranter, caféer, konditorier, bagerforretninger, fastfood-restauranter mv., hvor der er siddende indendørsservering. Der anvendes mundbind/ansigtsvisir ved gående og stående aktiviteter, dvs. når man går ind i lokalet, og når man rejser sig fra sin plads ved bordet eller står ved disken for at bestille mad eller drikkevarer, betale osv.  
 • lokaler, hvor offentligheden har adgang, inden for sundheds- og ældreområdet, fx på sygehuset, hos lægen, hos den praktiserende psykolog, hos fysioterapeuten, i de kommunale sundhedstilbud og på plejehjem. Desuden er der mulighed for at indføre krav om mundbind inden for visse dele af socialområdet, fx i botilbud, på herberger mv.  
 • detailhandlen, herunder i butikker, dagligvarebutikker, storcentre, stormagasiner, varehuse, basarer, arkader mv., hvor der er offentlig adgang. 
 • Indendørs på kulturinstitutioner og i idrætsfaciliteter, herunder museer, idrætshaller, træningscentre, kunsthaller, spillesteder, biblioteker, kulturhuse, zoologiske anlæg, biografer, teatre, foreningslokaler mv.  
 • I lokaler, hvor folkekirken og trossamfund uden for folkekirken gennemfører aktiviteter. Kravet gælder ikke, når man sidder ned. 
 • Indendørs på ungdomsuddannelser, voksenuddannelser, videregående uddannelsesinstitutioner, musik- og kulturskoler, køreskoler, folkehøjskoler, daghøjskoler og aftenskoler mv. uden for undervisningslokalerne. 

 

Hvilke mundbind kan jeg bruge?   

CE-mærkede engangsmundbind er produceret efter industrielle standarder og producenten dokumenterer bl.a. filtreringsgraden og åndbarheden. Der findes 3 typer af CE-mærkede mundbind:   

 • Type I: Har en filtreringsgrad mindst på 95 procent og er i det offentlige rum tilstrækkeligt til at beskytte både dig selv og andre mod smitte – også hvis du er i øget risiko.    
 • Type II: Har en filtreringsgrad mindst på 98 procent. Denne type er til brug i sundhedsvæsenet samt inden for ældre- og socialsektoren og anvendes fx  af sundhedspersonale ved kontakt med personer, der er smittet eller mistænkt for at være smittet, med COVID-19.   
 • Type IIR: Er til brug i sundhedsvæsenet, ligesom deciderede åndedrætsværn.    

 

Hvad med stofmundbind?  

Stofmundbind kan være et godt alternativ, hvis du ikke er i øget risiko, anvender det for at beskytte en person i øget risiko eller har mistanke om at kunne være smittet med coronavirus. Stofmundbind er ikke CE-mærkede, og filteringsgraden og beskyttelsesgraden kan derfor variere. Et godt stofmundbind anses dog for at være bedre end intet mundbind og kan i de fleste situationer i det offentlige rum være tilstrækkeligt for en stor del at befolkningen. 

Et godt stofmundbind bør bestå af tre lag tætvævet stof, fx bomuld, være forsynet med elastikker og kunne sidde tæt til dit ansigt, så det dækker både næse og mund. Det skal kunne vaskes flere gange ved mindst 60 grader.   

Et stofmundbind skal skiftes, hvis det bliver beskidt eller fugtigt, og mindst én gang dagligt. Brugte mundbind vaskes ved 60 grader og kan bruges igen, hvilket gør dem til et bæredygtigt alternativ til engangsmundbind. Tag derfor flere stofmundbind med, når du går ud, og gem brugte mundbind i en plasticpose, til de kan blive vasket. Opbevar nyvaskede og tørre mundbind separat i en lukket pose, når du skal medbringe dem, fx i tasken. Stofmundbind er personlige og bør ikke deles med andre.   

 

Ansigtsvisirer kan være et alternativ 

Et ansigtsvisir er en skærm, typisk lavet af plastik, der dækker hele eller dele af ansigtet og på denne måde kan virke som en barriere for viruspartikler. Uanset hvor meget af ansigtet der dækkes, slutter et visir ikke helt tæt om ansigtet, og kvaliteten kan variere, hvilket kan påvirke, hvor god den smitteforebyggende effekt må antages af være. 

Ansigtsvisir kan være et godt alternativ i en række situationer, hvis de anvendes korrekt, fx for personer med nedsat lungefunktion eller personer, som får ubehag og kvælningsfornemmelser ved brug af mundbind. Det kan også være et godt alternativ, hvis man skal kommunikere med personer med høre- eller synsnedsættelse, eller personer, hvor det er vigtigt at vise sit ansigt, fx børn eller demensramte. 

 

Hvem er undtaget fra at bruge mundbind?  

Mundbind skal som udgangspunkt kun anvendes af personer, som selv kan tage det af eller på. Endelig er det vigtigt, at bæreren af mundbindet ikke får voldsomme gener eller voldsomt ubehag ved at bruge det. Enkelte grupper er derfor undtaget fra at bruge mundbind:  

 • Børn op til 12 år behøver ikke bære mundbind.   
 • Personer med fysiske/mentale forhold, som forhindrer korrekt brug af mundbind eller hvor mundbindet forhindrer udførelse af vigtige funktioner  
 • Personer som har betydeligt ubehag ved brug af mundbind (fx allergi, vejrtrækningsproblemer, angst eller lign.).

Mundbind skal ikke benyttes i situationer, hvor det grundet aktivitetens natur ikke kan anvendes, det er fx, når man dyrker idræt, hvor det kan blive vådt og begrænse vejrtrækningen, eller i forbindelse med visse behandlinger i sundhedsvæsenet.  

Mundbind kan fjernes, hvis man har brug for at spise eller drikke eller indtage medicin, ved samtale med personer der mundaflæser, osv., samt hvis politiet skal foretage identifikation. 

Det kræver ikke lægeerklæring eller anden dokumentation, hvis man af ovennævnte grunde ikke kan bære mundbind.  

 

Du kan læse mere om mundbind på Sundhedsstyrelsens hjemmeside 

Teksten: “Mundbind skal nu anvendes langt oftere”.

Teksten: “Brug af mundbind i det offentlige rum”.