Når institutionen eller skolen oplever smittede med coronavirus blandt egne elever og ansatte, skaber det utryghed i bl.a. hjertebarnsfamilier og får bekymringen til at blusse op hos nogle familier. Det vidner opkald til Hjertelinjen om.

Har du spørgsmål til artiklen, er du altid velkommen til at skrive os en mail (klik her).

Flere danskere oplever, at coronavirus (COVID-19) efter sommerferien er rykket tættere på. Mange “kender nogen”, og mens samfundet i foråret var lukket ned, og alle danskere blev opfordret til at holde sig hjemme, er situationen nu en anden. Bl.a. er børn og unge tilbage i skole, og det betyder også, at skoler og institutioner oplever smittede blandt elever og lærere.

Den situation skaber utryghed i nogle hjertebarnsfamilier, som er usikre på, om deres barn skal holdes hjemme, så længe der er smittede på skolen eller i institutionen.

Sådan fortæller sygeplejerske Anne Marie Kurtzhals, som er rådgiver på Hjertelinjen, og som i de seneste uger har modtaget henvendelser fra bekymrede forældre til hjertebørn.

– Når smittetallet stiger, så stiger risikoen for smitte også. Det er klart. Og vi har en anden situation end i foråret, fordi vi har åbne skoler og stigende smittetal. Det har fået bekymringen til at blusse op i nogle familier, siger Anne Marie Kurtzhals.

Følg myndighedernes retningslinjer

Medmindre ens barn tilhører den lille gruppe af hjertebørn, som er i risiko for et alvorligt sygdomsforløb ved coronavirus, skal man ikke holde barnet hjemme fra skole eller institution.

For selv om smitterisikoen er steget – eller især fordi – gælder det om at følge myndighedernes retningslinjer. Det understreger forskningschef i Hjerteforeningen, Gunnar Gislason.

– Som udgangspunkt kan du trygt sende dit hjertebarn afsted. Du skal heller ikke automatisk holde dit barn hjemme fra skolen, hvis der er en smittet elev i parallelklassen. Og husk fortsat god håndhygiejne, afstand og begrænsning af kontakter. Det er afgørende for at begrænse smittespredningen, siger Gunnar Gislason.

Parker bekymringen

Anne Marie Kurtzhals fra Hjertelinjen anbefaler, at bekymrede forældre parkerer deres bekymring og arbejder på at skabe et niveau af normalitet i familien.

– Husk, at det heller ikke er sundt for et barn at blive isoleret fra sine venner og det fællesskab, der er i klassen. Mental sundhed er vigtig, og her spiller en så normal og tryg hverdag som muligt en stor rolle for barnet, forklarer Anne Marie Kurtzhals.

 

Er du stadig i tvivl eller usikker, så kontakt en hjertefaglig læge eller din egen praktiserende læge for en vurdering af dit barns situation. Følg også med på hjerteforeningen.dk/corona, hvor du også kan skrive dig op til vores nyhedsbrev Hjertenyt.